Brannekspert i Frende Forsikring, Øystein Øren.
Brannekspert i Frende Forsikring, Øystein Øren.

Kulden kan øke sjansen for hyttebrann

Vinterkulda ligger over fjellheimen og strømstøtten gjelder ikke på hytter. - Det er fristende å sprengfyre når du kommer fram til en kald hytte, men brannsikkerheten må komme først, sier brannekspert Øystein Øren.

Publisert

Det totale antallet hyttebranner i 2023 er ikke klart enda, men ut fra de tre første kvartalene i fjor lå det an til en økning fra året i forveien.

Huskeliste for ankomst på hytta:

-Sørg for at avtrekk og pipen er fri for blokkeringer, som for eksempel snø

-Grav fram vinduene – dette er rømningsveier

-Sørg for at det ikke kan gå snøras foran dører og vinduer når hytta blir varm

-Sjekk at røykvarslerne virker som de skal

-Fjern støv fra elektriske ovner før bruk

-Bruk tørr ved ved fyring.

-Parafin, bensin eller annen brannfarlig væske må ikke brukes. Det kan eksplodere.

-Pass på at spjeldet er åpent og at ovnen får nok forbrenningsluft.

-Ikke legg deg eller forlat hytta med ovnen full av ved og lav trekk. Det øker faren for pipebrann og utslipp av partikler.

-Ikke tøm ovnen for aske før det er gått 24 timer siden den var i bruk. Husk å kaste asken i ubrennbar beholder.

(Kilde: Asker og Bærum Brannvesen )

Tall fra Finans Norge viser at det var i underkant av 2000 branner på norske hytter de første tre kvartalene. Totalt kostet disse snaut 345 millioner kroner. 

Kaldt vær, vintersnø og mørke er det som møter mange nordmenn når de kommer til hytta. 

- Du må vite hva som kan gå galt og hvorfor det er viktig at du gjør ting i riktig rekkefølge.

Øistein Øren

- Mange reiser opp for å se til hytta nå med både kuldesjokk og nysnø mange steder. Men se an forholdene før du fyrer opp og tar kvelden første dag. Hvis hytta er nedsnødd, bør du finne fram spaden før du fyrer i ovnen. En innesnødd hytte er en brannrisiko. Sjekk at vinduer, pipe, rømningsveier og lufteventiler er frie før du slår deg til ro, sier Øystein Øren, brannekspert i Frende Forsikring, i en pressemelding. 

Vinduer og dører er en viktig rømningsvei hvis det begynner å brenne, men du kommer deg ikke ut hvis veiene ut er dekket med snø. 

Øren oppfordrer også alle til å sjekke at røykvarslerne fungerer som de skal, når de ankommer hytta. 

- Den kan ha gitt varsel om lavt batteri mens du var borte. Jeg vil råde alle til å sjekke at de fungerer hver gang de kommer fram til hytta, sier han. 

Kan du bruke slukkeutstyret? 

I en undersøkelse Norstat har gjort for Frende sier 3 av 10 at de ikke vet hvordan brannslukkeren fungerer eller om den er utgått på dato. 

- Enten du har skum- eller pulverapparat, må du sjekke trykket. Sjekk at pila står på grønt. Dette bør du sjekke flere ganger i året, gjerne hvert kvartal. Sjekk også at apparatet virker helt og at forseglingen er intakt, sier Øren. 

Pulverapparater bør snus opp-ned hvert kvartal, eller oftere. Dette for å unngå klumper i pulveret. 

- Men ta gjerne sjekken utendørs. Apparatet kan utløse seg ved en feil og det gir skader som er vanskelige å fjerne, sier branneksperten. 

Pulverapparater skal kontrolleres av fagpersoner hvert femte år og service hvert tiende år. Skumapparater skal kontrolleres og på service hos fagpersoner hvert femte år. 

- Mye å tenke på 

Vinduene på hytta er en viktig rømningsvei hvis det begynner å brenne, men du kommer deg ikke ut hvis vinduene er dekket med snø.
Vinduene på hytta er en viktig rømningsvei hvis det begynner å brenne, men du kommer deg ikke ut hvis vinduene er dekket med snø.

Øystein Øren innser at det kreves en del av hytteeiere nå når strømmen er dyr. 

- Det er ikke lett å være hytteeier nå, det er mye å tenke på. Du må ikke sprengfyre for tidlig, fordi det kan være brannfarlig. Og du må ha varme på i hytta når du ikke er der for å unngå frostskader, men det blir dyrt uten strømstøtte. Jeg forstår at det er kjedelige beskjeder å få for mange som allerede prøver å spare penger, men det kan også være disse som redder hytta for enda dyrere skader, sier Øren.  

Powered by Labrador CMS