Nye verktøy for brannteknisk prosjektering og analyse

Funksjonsbaserte forskrifter åpner opp for valg av mange ulike løsninger brannteknisk. Men det fordrer også at brannrådgiverne vet hvordan de skal gå frem både for å gjennomføre gode analyser og for å dokumentere at valgene holder mål når det gjelder brannsikkerheten. Nå tilbyr Standard Norge et nytt felles nordisk verktøy for brannteknisk prosjektering og analyse.

Publisert Sist oppdatert

For å utforme funksjonelle byggverk som tilfredsstiller kravene i de funksjonelle forskriftene kreves det at brannrådgiverne og de andre aktørene i byggeprosessen har kjennskap til de to prosjekteringsmodellene; forenklet prosjektering i samsvar med preaksepterte ytelser og prosjektering ved analyse, inklusive bruk av sentrale verktøy som NS 3901 og SN-INSTA/TS 950.

Nå har det kommet to nye publikasjoner; SN-INSTA/TR 951 og SN-INSTA/TS 952. Standard Norge skriver at dette henholdsvis er en teknisk rapport og en teknisk spesifikasjon.

SN-INSTA/TR 951 Analytisk brannteknisk prosjektering - Probabilistisk metode for verifikasjon av brannsikkerhet i byggverk

Denne tekniske rapporten beskriver en probabilistisk tilnærming til brannteknisk prosjektering. Den beskriver metoder for å vurdere samsvar med et absolutt kriterium, og for å verifisere oppfyllelse av funksjonskrav. INSTA/TR 951 angir ytelseskriterier, relevante analysemetoder og inngangsdata (pålitelighetsdata og brannstatistikk), og kan også brukes i kombinasjon med INSTA/TS 950:2014 Fire Safety Engineering Comparative Method to Verify Fire Safety Design in Buildings/Analytisk brannteknisk prosjektering - Komparativ metode for verifikasjon av brannsikkerhet i byggverk.

INSTA/TR 951 kan brukes som referanse for bygningsmyndighetene, og for verifisering av oppfyllelse av forskriftskrav av lokale brann- og bygningsmyndigheter, branntekniske rådgivere og andre aktører i byggenæringen.

SN-INSTA/TS 952 Analytisk brannteknisk prosjektering - Kvalitetssikring og kontroll i byggeprosessen

Denne tekniske spesifikasjonen gir veiledning for når og hvordan man gjennomfører kvalitetssikring og kontroll av brannteknisk prosjektering som en del av hele byggeprosessen. Målet er å bidra til økt kvalitet i prosjekteringen, inkludert innovative og bærekraftige løsninger, og å harmonisere kontrollprosessene i Norden. Spesifikasjonen beskriver en prosess for kvalitetssikring og kontroll på generelt nivå, uavhengig av nasjonalt regelverk i det enkelte nordiske land.

INSTA/TS 952 kan brukes som et referansedokument for bygningsmyndigheter, branntekniske rådgivere og andre aktører i byggenæringen.

Nordisk samarbeid

Publikasjonene er utarbeidet av en komité som representerer det nordiske standardiseringssamarbeidet, INSTA, for Fire Safety Design. De er resultatet av prosjektet Fire Safety Engineering for Innovative and Sustainable Building Solutions - som er et felles nordisk prosjekt finansiert av Nordic Innovation, Direktoratet for byggkvalitet, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond og prosjektpartneres egne bidrag.

Anbefaler standardpakke

I tillegg til de to nye SN-INSTA dokumentene anbefaler Standard Norge SN-INSTA 950 og NS 3901 som en standardpakke for branntekniske rådgivere.

Ta diskusjonen på LinkedIn!

For mer informasjon:

https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/bygg-anlegg-og-eiendom/2019/nye-verktoy-for-brannteknisk-prosjektering-og—analyse/

Powered by Labrador CMS