Nytt prosjekt for å bedre brannsikkerheten i kommunale boliger

Det anslås at brann, vannskader, feil og hard bruk av kommunale boliger koster rundt to milliarder kroner hvert år. Dette vil Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) gjøre noe med. I samarbeid med KLP Skadeforsikring og Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) tar derfor NKF i høst grep for å øke oppmerksomheten om brannforebyggende tiltak i kommunale bygninger.

Publisert

Kommune-Norge sitter på verdier for titalls milliarder kroner når det gjelder kommunale boliger, barnehager, skoler og sykehjem. Det er mye skader på bygningsmassen årlig. Bare når det gjelder de kommunale boligene anslår NKF at kostnadene i forbindelse med brann, vannskader, feil og hard bruk beløper seg til to milliarder kroner hvert år. Noen kommuner opplever å få redusert forsikringsutbetaling når det etter en skade avdekkes at bygget ikke har vært i forskriftsmessig stand.

- Brannforebygging starter allerede når en reguleringsplan vedtas. Men det er først og fremst den daglige forvaltningen som bidrar til å forebygge uønskede hendelser, sier Rune Aale-Hansen som er administrerende direktør i NKF i en pressemelding.

Rune Aale-Hansen (foto:Alex Asensi).
Rune Aale-Hansen (foto:Alex Asensi).

- Brann og andre uønskede hendelser i kommunale bygg er en stor utfordring, ikke minst økonomisk. Derfor har vi brukt sommeren til å planlegge et krafttak for å få økt oppmerksomhet om brannforebyggende tiltak. Ofte handler det om så enkle ting som å sørge for at papircontaineren ikke står tett inntil husveggen. Sammen med blant andre KLP Skadeforsikring og Norsk brannbefals landsforbund vil vi nå i høst besøke kommuner over hele landet for å spre kunnskap om brannforebygging. Hovedpoenget er å bry seg før det brenner, sier Rune Aale-Hansen.

Mangler i internkontroll kan få konsekvenser for forsikringen

NKF har gjennom mange år samarbeidet tett med andre aktører for å bidra til god forvaltning av kommunale bygg.

- En utfordring mange oppdager for sent er at manglende internkontroll kan gi store reduksjoner i et forsikringsoppgjør. Dette kommer på toppen av kostnadene kommunen må beregne når et nytt kommunalt formålsbygg må bygges opp etter det som er brent ned, sier Rune Aale-Hansen.

Han understreker at brannforebygging starter allerede når en reguleringsplan vedtas.

- Er det satt av nok plass som sikrer adkomst for utrykningskjøretøy? Er bygningen bygget forsvarlig med tanke både på tekniske løsninger og materialer som brukes og så videre, spør han.

Daglig drift viktig

- Det viktigste er imidlertid daglig drift, vedlikehold og ettersyn. Eksempelvis finne ut om branndøren er forsvarlig lukket, og at den ikke er sperret på utsiden. NKF har utviklet verktøy som skal bidra til å sikre disse rutinene, og som også er nyttig grunnlag når kommunestyrene blir utfordret på å prioritere midler til drift og ikke minst brannforebyggende tiltak. Det er for sent å investere i brannslanger når bygget er nedbrent, sier Rune Aale-Hansen.

Ta debatten på sosiale medier:

Powered by Labrador CMS