Over 1 000 døde i brann

I perioden 2000 til og med 2021 har det omkommet 1 174 mennesker i brann i Norge. Det kunne vært enda flere om det ikke hadde vært for røykvarsleren. 1. desember er også i år den store Røykvarslerdagen, en kampanje i samarbeid mellom Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Det lokale eltilsyn, brann- og redningsvesenet og Gjensidige. Oppfordringen er like sterk i år som de øvrige år; Test røykvarslerne og bytt batteri! Det kan redde liv.

Publisert

Så langt i år har 32 personer omkommet i brann, 22 menn og 10 kvinner.

Røykvarslerdagen er et mangeårig samarbeid mellom Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Det lokale eltilsyn, brann- og redningsvesenet og Gjensidige.

- Røykvarsleren redder liv og er den aller viktigste faktoren for å overleve ved boligbrann. Tidlig varsling kan være forskjellen på liv og død.

Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

- Lyspunktet i denne dystre statistikken er at det over tid blir stadig færre som omkommer i brann. Ser vi på tallene for de to siste tiårene, peker pilene nedover takket være et målrettet samarbeid mellom brann- og redningsvesenet, el-bransjen, forsikringsbransjen og myndighetene, sier Avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

Avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.
Avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.
Administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.
Administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Siden DSB startet registreringene av omkomne i brann i 1979 har det i snitt omkommet 61 personer hvert år. Over 80 prosent av alle de omkomne i brann har omkommet i boligbrann. Etter røykvarsleren ble påbudt i 1991 har antallet som omkommer i boligbrann gått ned.

- Alle kan bli bedre på å tenke brannsikkerhet. Det viktigste du kan gjøre for brannsikkerheten i hjemmet, er å sjekke at alle røykvarslerne i boligen virker som de skal, og at de kan høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket, brannekspert Rune Siewartz Nielsen i Gjensidige.

Brannekspert Rune Siewartz Nielsen i Gjensidige.
Brannekspert Rune Siewartz Nielsen i Gjensidige.

Alle må kunne høre brannalarmen

Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg og du må ha minst én varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket. Vi anbefaler også at du har røykvarslere på soverommene. Du bør bruke seriekoblede røykvarslere, slik at alle varslerne piper samtidig ved brann. Dette er spesielt viktig dersom boligen din har flere etasjer. Alle må kunne høre brannalarmen, uansett hvor de er i boligen.

Husk at røykvarslere er EE-avfall som ikke skal kastes i søpla. Gamle røykvarslere kan leveres gratis til forhandlere og til din lokale gjenvinningsstasjon.

røykvarslerdagen.no finner du nyttig informasjon om tiltak som bedrer brannsikkerheten.

Kilde: DSB

Powered by Labrador CMS