Her er. det benyttet feil lader, og dette ble resultatet.
Her er. det benyttet feil lader, og dette ble resultatet.

Én av fire lader i rom uten røykvarsler

27 prosent innrømmer at de lader i rom der det ikke finnes røykvarsler, viser en undersøkelse utført av Kantar på oppdrag for Norsk brannvernforening, DSB og forsikringsselskapet If. Spørreundersøkelsen er gjort i forbindelse med den årlige Brannvernuka og ble lagt frem på et pressemøte i formiddag.

Publisert Sist oppdatert

I dag la Brannvernforeningen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If frem de ti nye ladevettreglene. Første ladevettregel er «Lad i et rom med røykvarsler».

– Aller helst bør du gjøre lading når du er våken og til stede, som i ladevettregel nummer to. Men vi vet at mange ikke klarer det. Derfor er de ti ladevettreglene gode råd om hvordan du kan lade og bruke elektronikk og el-artikler som går på batterier sikrest mulig, sier Anders Rørvik Ellingbø, branningeniør og leder av skadeforebyggende avdeling i If.

Den landsrepresentative undersøkelsen viste at nesten tre av ti lader elektriske artikler i rom der det ikke er røykvarsler. Spørreundersøkelsen er gjort i forbindelse med den årlige Brannvernuka, som begynner mandag 20. september.

– Dessverre har det vært flere alvorlige branner om natten det siste året som har startet i ladeutstyr eller batteri. Dersom det begynner å brenne når vi sover, er det viktig å bli vekket av røykvarsler tidligst mulig før røyk og flammer tar overhånd, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Brannvernforeningen.

Oversatt til 18 språk

De nye ladevettreglene finnes på både bokmål, nynorsk, samisk og engelsk. I tillegg er de oversatt til 18 andre språk, blant annet polsk, dari, urdu, somalisk og tyrkisk.

– Vi omgir oss med stadig flere saker og ting som lades, og det er viktig å bruke godt ladevett. Mange har flere av de nye ladevettreglene under huden allerede, men vi håper og tror at disse rådene vil hjelpe folk til å lade enda tryggere, sier Jon Eirik Holst, seksjonssjef for elsikkerhet i DSB.

Info om undersøkelsene fra Kantar:

1 av 10 vil lese de nye ladevettreglene. Det kommer frem i en ny undersøkelse Kantar har gjennomført på vegne av Norsk brannvernforening, DSB og forsikringsselskapet If. Spørreundersøkelsen er gjort i forbindelse med den årlige Brannvernuka. Undersøkelsen er gjennomført av Kantar i perioden 30. august til 6. september 2021 blant et representativt utvalg av befolkningen over 18 år.

Brann topper listen over ulykker vi er redd for at skal ramme boligene våre. Seks av ti (61 %) oppgir at de er bekymret for en brann i boligen, langt foran frykten for vann- eller kloakklekkasje (22 %), innbrudd (20 %), skadedyr eller sopp (16 %) og andre hendelser. Det kom fram i en befolkningsundersøkelse Kantar gjennomførte på vegne av Norsk brannvernforening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) høsten 2020.

Ladevettreglene:

1. Lad i rom med røykvarsler

2. Lad når du er våken og til stede

3. Les og følg produsentens bruksanvisning

4. Bruk helst original lader

5. Lad på et underlag som ikke lett kan brenne

6. Ikke lad i senga

7. Ikke lad i korridor eller i trapperom. De må kunne brukes som fluktvei ved brann

8. Bytt ut skadet utstyr

9. Stopp lading dersom det kommer lyder, lukter eller blir unormalt varmt

10. Ved røyk og flammer, ring brannvesenet på 110

Ladevettreglene er utarbeidet av Norsk brannvernforening, DSB og forsikringsselskapet If, og lanseres i forbindelse med den årlige Brannvernuka.

Info om undersøkelsen: Undersøkelsen er gjennomført av Kantar i perioden 30. august til 6. september 2021 blant et representativt utvalg av befolkningen over 18 år.

Powered by Labrador CMS