Alle beboerne i leilighetsbygget i Trysil sentrum måtte flytte ut av sine boliger på kort varsel fra kommunen.
Alle beboerne i leilighetsbygget i Trysil sentrum måtte flytte ut av sine boliger på kort varsel fra kommunen.

Ny rapport viser at kommunen forhastet seg da de tvangsflyttet beboere i leilighetsbygget i Trysil

I midten av november i år måtte 26 beboere i leilighetsbygget Pernup i sentrum av Trysil flytte ut av sine leiligheter på bakgrunn av en rapport sameiet hadde bestilt fra Firesafe. Kommunen ila et øyeblikkelig bruksforbud. En ny rapport utført av Safezone på vegne av utbygger, viser at den alvorlige inngripen i beboernes hverdag kunne vært unngått.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med utbedringsarbeider knyttet til kondens på loftet i leilighetsbygget ble det påpekt branntekniske mangler. Borettslaget, ved styrets leder, engasjerte Firesafe AS til å gjøre en brannteknisk tilstandsanalyse av bygget grunnet dette.

Rapporten fra Firesafe avdekket omfattende branntekniske feil og mangler, og Trysil kommune ila et øyeblikkelig bruksforbud som førte til at alle beboerne måtte flytte fra sine leiligheter umiddelbart. Mandag 15. november valgte kommunen å trekke tilbake byggets brukstillatelse med umiddelbar virkning.

Utbyggeren Trybo har så engasjert Safezone AS for å foreta en uavhengig gjennomgang og vurdere den reelle brannsikkerheten i bygget samt om de avvik, feil og mangler som ble avdekket av Firesafe, danner et tilstrekkelig grunnlag for å tilbaketrekke byggets brukstillatelse.

Safezone AS har gjort en grundig gjennomgang av saken og rapporten deres har konkludert med et annet resultat enn Firesafe. De mener at en utflytting ikke var nødvendig. De skriver blant annet:

”I forbindelse med gjennomgangen av denne saken er det kartlagt fravik fra TEK, VTEK og fra brannkonseptet som ble utarbeidet i forbindelse med prosjekteringen. De ulike fravikene har varierende grad av innvirkning på brann- og personsikkerheten i bygget.”

Har sendt klage

Trybo har klaget på vedtaket til kommunen, med bakgrunn i at vedtaket om bruksforbud er ugyldig grunnet dårlig og mangelfull saksbehandling, og at tiltaket, som nærmest kastet folk ut av sine hjem samme kveld, var et unødvendig stort inngrep. Rapporten til Safezone viser at andre alternative tiltak er fullt mulig å gjennomføre, selv om bygget er bebodd.

Safezone påpeker at de følgende tiltakene ville økt personsikkerheten til et akseptabelt nivå i påvente av permanente løsninger:

  • Åpne de innglassede balkongene, og fjerne brennbart materiale og tennkilder på balkongene.
  • Stenge de åpne garasjene for parkering og bruk, samt koble fra all strøm til garasjene.
  • Etablere deteksjon over himlingen til alle seks leilighetene i 3. etasje.
  • Fjerne all brennbar isolasjon med brannklasse E.
  • Etablere en våken vaktordning inntil disse tiltakene er iverksatt.

”De tiltakene som vi har påpekt at må oppgraderes i påvente av permanente løsninger er fullt ut mulig å gjennomføre selv om bygget er bebodd. Disse tiltakene lar seg gjennomføre innenfor en tidsramme som gjør at det ikke vil være behov for å trekke tilbake en brukstillatelse”, skriver de videre.

- Hvorfor har Firesafe og Safezone ulike oppfatninger/konklusjoner, når regelverket er likt?

- Når det gjelder hvordan vi kan lande på ulike konklusjoner, selv om vi vurderer det samme regelverket, har det med hvilket mandat man har og hvordan vi angriper problemstillingen å gjøre, sier Christian Sesseng som er brannrådgiver og partner i Safezone AS.

- Firesafe har gjort en gjennomgang av bygget hvor de har kartlagt fravik og mangler fra VTEK, men de har ikke vurdert konsekvensen av de ulike fravikene, hverken isolert eller samlet sett, sier han.

- Vi har hatt en annen tilnærming, der vi har kartlagt fravik fra VTEK, og samtidig vurdert hvordan de ulike fravikene spiller inn på personsikkerheten og verdisikkerheten i bygget. En slik tilnærming gir et mer nyansert bilde av sikkerheten, samtidig som man får et inntrykk av hvilke tiltak som må iverksettes for å øke sikkerheten til et nivå som gjør at beboerne kan flytte hjem igjen, og hvilke tiltak som er av mindre betydning, forklarer Sesseng.

- Tror dere at Trysil kommune vil la beboerne flytte tilbake tidligere, på bakgrunn av Safezone sin rapport, og er det håp om at beboerne får ”komme hjem til jul”?

- Det er vanskelig å si hva Trysil kommune vil gjøre, men vi håper i alle fall de vil invitere partene til en konstruktiv dialog, slik at man kan begynne å iverksette de mest kritiske tiltakene, så beboerne etter hvert kan flytte hjem, sier Sesseng.

- Noen av tiltakene vi foreslår er rene vedtak som kan vedtas umiddelbart, mens andre tiltak burde vært mulig å få gjennomført i løpet av et par ukers tid. Vi mener i alle fall at beboerne i 1. og 2. etasje med små grep burde kunne flytte hjem så raskt som mulig, da manglene vi har kartlagt ikke påvirker sikkerheten til leilighetene i disse etasjene i særlig grad, avslutter han.

Les hele rapporten her:

https://www.trysil.kommune.no/_f/p1/if7c18dfb-445f-4a00-a50d-fddc38ca9bbe/rapport-fra-safezone-vurdering-av-brannsikkerheten-i-sameiet-pernup.pdf

Powered by Labrador CMS