Brann i boligblokk eller høyhus er ekstra utfordrende å slukke. Byggebransjen bør samarbeide bedre.
Brann i boligblokk eller høyhus er ekstra utfordrende å slukke. Byggebransjen bør samarbeide bedre.

Slik vil Sverige kunne sikre brannsikkerheten i bygg

At regler og standarder for blant annet bygg stadig utvikles, spiller en avgjørende rolle for brannsikring i alle land. I Sverige er dette særlig relevant i disse dager, fordi Landsstyret for boligbygging nå gjennomgår en revisjon av bygningsreglene.

Publisert

To som jobber intensivt med hvordan regler og standardene for brannsikkerhet vil se ut i fremtiden, er Michael Strömgren, som er branningeniør og jobber ved Brand & Riskingenjörerna AB (Briab), og Axel Mossberg, forskningssjef for brann og risiko hos selskapet Bengt Dahlgren, og også professor ved Lund Universitet. Begge sitter i Svenska Institutet för standarder (SIS) sin tekniske komité for brannsikkerhet, og er også involvert i arbeidet med omarbeiding og forenkling av BBR.

Strömgren og Mossberg oppfordrer i en artikkel i et intervju på SIS sin hjemmeside, alle i byggebransjen til å involvere seg, og å bli med på å påvirke fremtidige byggestandarder. Dette ved for eksempel å bli med i noen av (SIS), sine tekniske komitéer.

Ligger muligheter i endringene

Når Bygningsstyrelsens byggeforskrifter nå revideres, vil de såkalte funksjonskravene inneholde betydelig færre detaljerte regler. Generelle råd og referanser til standarder vil også bli fjernet. Både Strömgren og Mossberg ser både muligheter og visse risikoer med dette.

- Landsstyret for boligbygging åpner en stor dør, men det betyr også at det er en mulighet til å påvirke reguleringssystemet etter bransjens behov, sier Strömgren.

- Men det er også en risiko nå som BBR utelukker referansene til standarder. Mossberg mener det er svært viktig å få alle i bransjen med på å jobbe på samme måte og i samme system.

Brannvern krever helhetssyn og klare regler

Både Mossberg og Dahlgren er enige om at det kreves et helhetssyn, klare regler, roller og ansvar i alle byggeprosjekter. Gode standarder og digitalisering, er viktige nøkler for å oppnå dette.

- I dag mangler det ofte et helhetssyn. Informasjon forsvinner på vei fra tegnebrettet og til eiendomsselskapet overtar driften av eiendommen, sier Michael Strömgren.

Ett eksempel er den katastrofale brannen i et høyhus i London i 2017, der 72 mennesker mistet livet. Da viste det seg at et slikt helhetssyn ble neglisjert fordi i en renovasjon av bygningen hadde ett firma levert isolasjonen og et annet de ytre panelene. Resultatet av dette førte til en dårlig brannsikring av bygget.- Det var en cocktail av dårlige vurderinger og samarbeid, der ingen hadde kontroll over helheten, sier Strömgren.

Digitalisering med BIM en mulighet

For å unngå slike situasjoner og for å legge til rette for kommunikasjon og samarbeid i byggeprosjekter, mener Strömgren at Building Information Modelling, (BIM) er en stor mulighet.

- BIM er digitale prosesser og 3D-modeller som inneholder informasjon om bygningens krav, deler og systemer og som gjør det mulig for alle ledd å samarbeide.

Brannsikring i trehus kan løses

Et annet veldig aktuelt område er hvordan du skal håndtere brannbeskyttelse i de stadig høyere flerfamilieboligene i tre som har begynt å bli bygget i Sverige. Mossberg mener at tre er et flott materiale, men at det kommer med visse utfordringer. Et stort problem er at brannbelastningen vil være større i et trehus. Problemet kan imidlertid håndteres sier han, og mener det er mulig å utforme trebygninger trygt med ulike brannverntiltak.

Kilde: sis.se

Powered by Labrador CMS