Illustrasjon av Fjellandsbyen Hemsedal.
Illustrasjon av Fjellandsbyen Hemsedal.

Er kriteriene riktige når brannsikkerhet vurderes i nybygg?

Det var onsdag ettermiddag at det tok fyr i et leilighetsbygg som var under oppføring i Hemsedal. Brannen spredte seg raskt til et annet leilighetskompleks i nærheten. Årsaken til brannen er ennå ikke kjent, men entreprenøren Veidekke Bygg sier de vil gjøre alt de kan for å finne årsaken. Men blir de riktige spørsmålene i utgangspunktet stilt, når man vurderer brannrisiko på en byggeplass?

Publisert Sist oppdatert
Hans Olav Sørlie er konserndirektør i Veidekke Bygg.
Hans Olav Sørlie er konserndirektør i Veidekke Bygg.

Det var en stund stor spredningsfare til enda flere nærliggende bygg da to leilighetsbygg begynte å brenne i Fjellandsbyen i Hemsedal onsdag ettermiddag 30.mars. Ett av byggene var under oppføring. Det tok sju timer før brannen kom under kontroll, men ingen kom heldigvis til skade.

Utbygger Solon Eiendom og entreprenør Veidekke skrev i en pressemelding. torsdag at de er lettet over at ingen menneskeliv gikk tapt eller at noen ble alvorlig skadet i brannen.

«I tillegg ble skadene heldigvis begrenset til leilighetsbygget som vi har under oppføring og nabobygget Stavtaket.», skriver de.

Videre presiserer de at når branntomten blir frigitt starter arbeidet med å vurdere riving og gjenoppbygging, men det kommer til å ta tid før man kan gi svar på hva dette betyr i praksis.

Men som ved alle alvorlige hendelser vil vi gjøre alt vi kan for å finne årsaken til at dette kunne skje ...

Hans Olav Sørlie, Veidekke Bygg

- Vi har stor medfølelse for de som ble rammet av brannen i naboleilighetene og gjestene i alpinanlegget som ufrivillig ble vitner til selve brannen. Selve brannårsaken er det selvfølgelig alt for tidlig å kunne si noe om nå. Men som ved alle alvorlige hendelser vil vi gjøre alt vi kan for å finne årsaken til at dette kunne skje og hindre at lignende skjer igjen, sier konserndirektør Hans Olav Sørlie i Veidekke Bygg.

Vil ikke kommentere

Helge Dieset som er kommunikasjonsansvarlig i Veidekke AS ønsker ikke på nåværende tidspunkt å svare Brennaktuelt på spørsmål rundt de byggtekniske detaljene til leilighetsbyggene i Hemsedal.

Han sier til Brennaktuelt at de ikke har lyst til å omtale de tekniske sidene ved bygget foreløpig, da han mener dette gir grunnlag for spekulasjoner i pressen om årsaker og sammenhenger.

- Jeg mener det er ugreit midt oppe i alt som skjer i Hemsedal nå, sier han.

- Alt vil jo bli gransket nøye i etterkant, så vi vil vente på det, avslutter han.

Det er selvfølgelig lett å si at dette skulle ikke skjedd, men jeg mener det blir for lett.

Morten Iversen Berland, Ignist AS

Fra brannrådgiverens ståsted

- Når det gjelder brannen så er det vanskelig å konkludere med noe som helst så tidlig, sier Morten Iversen Berland, Daglig leder og brannrådgiver i Ignist AS, når Brennaktuelt spør han om brannen fra en branningeniørs perspektiv.

Morten Iversen Berland er daglig leder og brannrådgiver i Ignist AS.
Morten Iversen Berland er daglig leder og brannrådgiver i Ignist AS.

- Det er selvfølgelig lett å si at dette skulle ikke skjedd, men jeg mener det blir for lett. Samfunnet er rustet til å ta konsekvensene ved en stor brann, men etterspill kan så klart gi andre konklusjoner, sier han.

- Umiddelbart så ser vi konsekvenser vi har sett i tidligere branner. Brannen sprer seg relativt raskt mellom bygg og mellom brannskiller og i taket. Sprinkler er ikke dimensjonert til å takle en brann utenfra, på den måten, forklarer Berland.

- Det ser ut til at vinden førte til brannspredning, noe som er vanskelig å sikre seg mot. Men det er uansett flere spørsmål man kan stille seg nå i etterkant. Han ramser opp:

- Stiller man seg de riktige spørsmålene når man vurderer brannrisiko på en byggeplass?

- Har de som bygger kompetanse til å kjenne igjen et robust brannskille, og de detaljene som kan svekke brannskille?

- Er det forskjell i samfunnets oppfatning av og forventninger til brannsikkerhet og det sikkerhetsnivået og kompetansenivået som det er lagt opp til i dagens regelverk?

-Er brannberedskapen god nok i mindre kommuner, som Hemsedal, med den bygningsmassen?

Skader for 100 mill.

Gjensidige har besiktiget skadene etter brannen i Hemsedal. Forsikringsselskapet anslår at skadene kan beløpe seg til over 100 millioner kroner, skriver NTB.

Etter hvert når bygningsmassen frigis, vil også Gjensidiges egne branntekniske utreder bistå med å avklare brannårsak i dialog med politiet.

Hilde Aasen Unnli, selskapets leder for storskade sier det er altfor tidlig å spekulere i summer, men mener det høyst sannsynlig blir mer enn 100 millioner kroner.

– Nå skal vi sammen med våre kunder gå grundig gjennom det hele og raskest mulig starte oppgjørsprosessen. Men det ligger i kortene at dette vil tid, og vi skal ha en kvalitetsmessig god prosess, sier hun.

Det er sagt at en stigebil var helt avgjørende for at brannen ikke spredte seg videre enn til de to leilighetsbyggene. Dette gjorde at brannmannskapet fikk sett brannen ovenfra og dermed kunne sette inn slukkeinnsatsen på rett sted, skriver NTB.

Powered by Labrador CMS