Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Hvorfor praktiseres sprinklerkontroll så ulikt?

VVS-ingeniørene Christoffer Bjørnstad og Gardar Ingthorsson hos Rambøll har etterlyst en klargjøring om hvilken myndighet FG-kontrollørene har. De er opptatt av hva som egentlig er kontrollørenes myndighet og rolle, og hvorfor det praktiseres så ulikt. Lite har skjedd. Nå mener de at det er på høy tid å rydde opp og finne en enhetlig praksis.

Publisert

– Ingen ting har skjedd i denne saken, sier VVS-ingeniørene Christoffer Bjørnstad og Gardar Ingthorsson hos Rambøll, til Brennaktuelt.

Christoffer Bjørnstad er VVS-ingeniør i Rambøll
Christoffer Bjørnstad er VVS-ingeniør i Rambøll

Ifølge Forskrift for brannforebygging, plikter byggeier å dokumentere at sprinkleranlegg er installert og driftes i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og krever en kontrollrapport fra kvalifisert kontrollør (FG-900 sertifisert). I Norge er det i dag kun godkjente FG-kontrollører som kan dokumentere tilstrekkelig kunnskap. Det er også krav til at den første kontrollen må utføres av andre enn de som hadde ansvaret for prosjektering og utførelse.

VVS-Ingeniørene Bjørnstad og Ingthorsson har nå tatt grep for å unngå ulik praksis av FG-kontrollører.

- Vi ønsker at det lages en felles standard, og derfor er vi i Rambøll nå bevisste på å få tatt en kontroll av prosjektering i prosjekteringsfasen, forklarer han.

Ofte opplever de at kravene fra sprinkelkontrollørene er urimelige. Noen ganger lar det seg ikke gjøre å følge NS 12845 (sprinklerreglene) slavisk i et moderne bygg, og derfor dokumenteres fraviket for å forankre funksjonen.

En vanlig årsak til at mange sprinkleranlegg ikke blir kontrollert, er nettopp manglende kunnskap om regler og krav. Noen dropper nok også kontrollene på grunn av kostnader. 

- Vi kommer i en skvis, som får økonomiske konsekvenser for oss. Det er som regel vi som sitter igjen med regningen da kontrolløren mener det er prosjekteringsfeil, sier de.

Ulik praksis og konsekvenser

Gardar Ingthorsson, VVS-ingeniør hos Rambøll
Gardar Ingthorsson, VVS-ingeniør hos Rambøll

- Hva er de største utfordringene med at praksisen er så forskjellig blant kontrollørene?

- Den største utfordringen er at når byggherre bytter kontrollør dukker det opp «nye» feil, anlegget kan gå fra å være godkjent uten mangler til at det blir underkjent, sier Bjørnstad.

- Hvilke direkte konsekvenser opplever Rambøll?

- Konsekvensene er at Rambøll i økende grad på eget initiativ sørger for å engasjere 3.parts sprinklerkontrollør på prosjekteringsdelen av dette og får da godkjent prosjekterings-underlag og forutsetninger slik at vi som prosjekterende da kan dokumentere at en uavhengig kontrollør har godkjent dette, forklarer Bjørnstad.

 - Da har vi ivaretatt både entreprenør og byggherre på en god måte for å sikre prosessen. Vi skulle gjerne sett at det var krav til 3.partskontroll av sprinklerprosjektering, tilsvarende slik kravene er for brannkonsept. Slik at da ville denne kontrollen vært pålagt i prosjekteringsprossessen og problematikken ville i større grad blitt unngått, sier Bjørnstad.

Ansvarlig kontroll

Byggeier er også i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven (§6) ansvarlig for at kontroll av sprinkleranlegg blir gjennomført. Dette er ikke et ansvar som kan overlates til leietagere. All erfaring fra branntilløp viser at anlegg som er kontrollert og funnet i orden, redder både liv og verdier.

Dermed kan de ikke komme i ettertid og mene noe annet, eller at en annen kontrollør på sikt kan si at noe ved prosjektering er feil.

Christoffer Bjørnstad

- Bjørnstad understreker at det ikke kan sies for ofte hvor viktig det er at sprinkelanlegg kontrolleres og at eventuelle feil og mangler blir påpekt og rettet opp med en gang.

Rambøll velger stadig oftere å leie inn ressurser for å kontrollere deres egen prosjektering.

- Vi gjør dette for at vi kan få justert eventuelle forhold før vi er ferdig prosjektert. Da kan vi vise til at prosjekteringen er kontrollert og godkjent av en kontrollør. Dermed kan de ikke komme i ettertid og mene noe annet, eller at en annen kontrollør på sikt kan si at noe ved prosjektering er feil.

- Vi er ganske bevisst på å gjøre det på denne måten, for å dempe problematikken med at mange kontrollører dessverre ikke sjekker ut i fra prosjekteringsforutsetninger og regelverk, men lener seg alt for mye på hva de selv mener.

Det er ofte dessverre slik at «min mening er viktigere enn din» ...

Christoffer Bjørnstad

Dessverre hører byggherrer ofte på kontrollørene selv om man argumenter for at alt er ok, sier de.

- Men er et fravik dokumentert, kan ikke kontrolløren overprøve dette. Det er ikke de som har prosjekteringsansvar, påpeker de. 

Lite folk – en del av problemet

De mener også at en del av problemet er at det er for få kontrollører der ute, og at det dessverre er for dårlig rekruttering av nytt fagpersonell på sprinkler.

- Er det en «jeg-er-bedre-enn-deg»-holdning blant kontrollørene?

- Det er for så vidt ikke så mye konkurranse mellom kontrollørene, men det er ofte dessverre slik at «min mening er viktigere enn din», i forhold til at de kommer inn i prosjekter og ikke vil godkjenne løsninger selv om de er dokumentert, fordi de mener at det burde vært gjort på en annen måte, sier Bjørnstad.

- Konsekvenser er at det kan bli plutselige utlegg for byggherre, for eksempel om en byggherre kjøper et bygg som er kontrollert og godkjent og så kommer ny kontrollør og har andre meninger om. For prosjekterende blir også da henvendelser og klaging fra entreprenører som etter flere år får en henvendelse fra byggherre som klager på utført arbeid.

- Kontrollører skal sjekke at om det er fravik at det er dokumentert, da er det ok. De har ikke prosjekteringsansvar. Det er for øvrig flere ulike løsninger som er like gode, det er flere veier til Rom, avslutter Bjørnstad.

Powered by Labrador CMS