Illustrasjon
Illustrasjon

Ny Norsk Standard på høring

En ny Norsk Standard for branntekniske tegninger for bygge- og driftsfasen er ute på høring. Brannrådgivere, prosjekterende, byggeiere, brannmannskap og annet innsatspersonell vil dra stor nytte av denne standarden. Høringsfristen er forlenget frem til 1. desember.

Publisert

Standarden «NS 3924 Branntekniske tegninger for bygge- og driftsfasen — Regler for utforming» beskriver hvilke symboler som skal vises på ulike typer branntegninger og regler for farge- og strekbruk. Dette vil være nyttig for brannrådgivere, prosjekterende, byggeiere, brannmannskap og annet innsatspersonell.

I standarden er internasjonale og nasjonale standardiserte symboler fortrinnsvis benyttet. Der det ikke finnes symboler, er det utarbeidet nye.

Ved fastsettelse av denne standarden vil det også gjøres tilgjengelig en digital samling over de grafiske symboler, til videre bruk i utforming av branntegninger.

Komitéen bak 

NS 3924 er utarbeidet av komitéen SN/K 382 med medlemmer fra Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom, Brakon AS, COWI AS, Firesafe AS, Hedmarken Brannvesen, Oslobygg KF, Oslo kommune Brann- og redningsetaten, Rogaland Brann og Redning IKS og Safezone AS.

NS 3924 Branntekniske tegninger for bygge- og driftsfasen – Termer, definisjoner og symboler skal: 

• beskrive planer i forbindelse med brannvern i prosjektering, utførelse og driftsfase; 

• ta utgangspunkt i type «plan» for et brannkonsept; 

• beskrive overføringsbehov i prosjektkjeden fra konsept til bruksfase; 

• definere begreper og innhold i forskjellige planer og tegninger; 

• inneholde symboler og løsninger for utforming, der hvor det ikke finnes standarder på området; 

• ha med elementer for tilrettelegging for BIM

Mulighet for høringskommentarer

For å få tilgang til høringsforslaget, må man logge inn. Man kan opprette en brukerprofil første gang man bruker høringssystemet her: kommentere.standard.no.

Man kan her lese gjennom høringsforslaget: prNS 3924, og komme med kommentarer direkte inn i det aktuelle punktet i standarden. Frist for kommentarer er 1. desember 2023.

Har man allerede en bruker i høringssystemet, kan man direkte gå til høringsforslaget prNS 3924:2023.

Powered by Labrador CMS