Det var synlige flammer og kraftig røykutvikling fra Jotun fabrikker i Sandefjord onsdag ettermiddag.
Det var synlige flammer og kraftig røykutvikling fra Jotun fabrikker i Sandefjord onsdag ettermiddag.

Jotun fabrikker i brann på dagen 45 år etter storbrann

Onsdag veltet svart røyk og flammer ut fra Jotun fabrikker i Sandefjord. Ingen ble skadd i brannen, som skjedde på dagen 45 år etter det som er blant Norges største industribranner ved samme fabrikk; den 15. september 1976.

Publisert Sist oppdatert

Brannmannskaper fra hele regionen samt politi og ambulanser rykket ut til Jotun etter at det kom melding om brann ved malingsfabrikken i 15-tiden onsdag.

Det var spredningsfare til nabobyggene, og politiet opprettet en sikkerhetssone på 500 meter rundt fabrikkområdet på grunn av den giftige røyken som sto ut fra fabrikken.

Om lag 30 personer som bor i nærheten, ble evakuert. I tillegg ble alle som bor i en radius på to kilometer fra brannstedet, bedt om å holde seg innendørs med lukkede dører og vinduer.

To og en halv time senere hadde brannvesenet kontroll på brannen, og de evakuerte kunne dra hjem igjen. Det var da tydelig mindre røyk på stedet.

Ved 20-tiden var brannen slokket, og brannmannskapene avsluttet sin innsats på stedet.

Spredningsfare

– Vi har stor forståelse for om dette opplevdes skremmende. Det var mye røyk, og innledningsvis var vi usikre på om brannen kunne spre seg, sier politistasjonssjef Siw Thokle i Sandefjord til NTB.

Ingen ble skadd i brannen, men én person fra politiet ble undersøkt av lege etter å ha pustet inn røyk.

Gjennom natten har industrivernet ved fabrikken hatt brannberedskap, og torsdag morgen skal politiets krimteknikere undersøke brannstedet dersom det er avkjølt nok.

– Da kan vi peile inn noe nærmere om sannsynlig brannårsak. Vi håper å finne nærmere ut hvor brannen har oppstått, sier Thokle.

Olje og diesel kan ha antent

En mulig årsak kan være at hetolje og diesel ble antent, opplyser innsatsleder Trond Atle Haglind i Larvik brannvesen til NRK.

Begge stoffene brukes i produksjonen av malingen.

– Det var mye røyk og høy varme. Det tyder på at det var mye brennbart materiale som hadde antent, sier han.

Thokle i politiet kan ikke bekrefte at dette er brannårsaken.

– Flere har gått ut med mulige brannårsaker, men vi har ikke grunnlag for å kunne gå ut med noe etter det vi har fått rede på til nå, sier hun.

Fabrikken ligger like ved sjøen, og en del av arbeidet gikk ut på å sikre at det ikke havnet kjemikalier i vannet. Det ble lagt ut lenser, og politiet tok vannprøver onsdag kveld.

Eksplosjon i kokeriet

Alle de ansatte ble evakuert da brannen oppsto. Brannen startet i kokeriet ved fabrikkene. Dette er et eget bygning som ligger litt unna administrasjonsbygningen ved Jotun, og hvor de lager bindingsmiddel til maling.

– Det har vært én eller flere eksplosjoner i dette kokeriet, sier kommunikasjonsdirektør Christian Espolin Johnson i Jotun til NTB.

Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H), sa til NTB i 15.30-tiden onsdag, at han håper at brannen var av et begrenset omfang. Han påpekte at det var godt å vite at alle ansatte var trygt evakuert, og at det slik sett forhåpentligvis har gått bra.

Gledithsch er også arving og en av eierne i Jotun-konsernet, og er gjennom det Norges rikeste ordfører.

– Jotun betyr mye for byen og har cirka 1.000 ansatte i Sandefjord. Selskapet gir store skatteinntekter til kommunen og store ringvirkninger for resten av næringslivet, sier Gleditsch.

Storbrann for 45 år siden

Brannen brøt ut på dagen 45 år etter en kraftig brann i den samme fabrikken i 1976.

– Utrolig nok er det i dag 45 år siden Jotuns malingfabrikk i Sandefjord sto i flammer. Den er blant Norges største industribranner og har vært med å endre hvordan myndighetene i Norge har fulgt opp industri som håndterer brannfarlig vare, skrev brannvesenet onsdag.

Seks mennesker mistet livet, elleve ble skadd, og verdier for over 175 millioner kroner (noe som tilsvarer 939 millioner kr i dag), gikk tapt.

– Det er ganske spesielt. Jeg kan huske at jeg som 13-åring sto sammen med bestefaren min, som startet Jotun, og fulgte med på brannen den gang. Faren min var sjefen. Det har preget Jotun i alle år etterpå, sier ordføreren til NTB.

Vil ikke påvirke leveringer

Brannen vil trolig ikke påvirke selskapets leveringsevne på kort sikt, opplyser kommunikasjonssjefen i dag, til NTB.

Brannen ser ut til å ha vært begrenset til energisentralen som er knyttet til en bindemiddelfabrikk på anlegget. I denne er det om lag 20 kubikkmeter varm olje som sirkulerer for å gi varme inn i fabrikken.

Brannen spredte seg ikke til selve fabrikken, men ettersom energisentralen er ute, er den foreløpig satt ut av drift. Fabrikken produserer imidlertid varer Jotun uansett ikke selger særlig mye av på denne tiden av året.

– Bindemiddelfabrikken leverer primært bindemidler til eksteriørmaling. Den sesongen er nå over, så vi tror ikke dette har veldig stor betydning på kort eller mellomlang sikt med tanke på leveranse, sier kommunikasjonsdirektør Christian Espolin Johnson i Jotun.

Han legger til at selskapet jobber med å finnet ut hvordan brannen påvirker driften på lengre sikt.

– Fokus nå er å få full oversikt over hva som har skjedd. Det blir nedsatt en granskningskommisjon som skal se nærmere på hva som har skjedd, hva som har gått feil og hvordan vi skal sikre at dette ikke skjer igjen senere, sier Johnson.

Foreløpig er det ikke fastslått hva som var årsaken til brannen. Også politiet jobber med å finne ut av dette.

– Det vi vet, er at den startet i energisentralen, som er et lukket system. Og at den begrenset seg til denne. Brannvern og brannmur har fungert bra, og hele evakueringen og sikringsarbeidet har gått veldig bra, sier Johnson.

Han legger til at selskapet først og fremst priser seg lykkelig over at ingen ble skadd i brannen.

Satt ut lenser

Fabrikken ligger like ved sjøen, og en del av arbeidet dreide seg om å sikre at det ikke havnet kjemikalier i vannet. Det ble lagt ut lenser, og politiet tok vannprøver onsdag kveld.

Johnson sier han ikke kjenner til at det har vært noen lekkasje.

– Det har trolig ikke vært lekkasje, siden selve bindemiddelfabrikken ikke er berørt, sier Johnson.

– Det var svart røyk, selvfølgelig. Og det ble lagt ut lenser, men dette dreide seg i hovedsak om slukningsskum som man var opptatt av at ikke skulle spre seg, sier han.

Powered by Labrador CMS