Brannen i Grensen 17 natt til mandag, førte til enorme skader, og flere bedrifter er direkte berørt av brannen. Foto: Frederik Ringnes / NTB
Brannen i Grensen 17 natt til mandag, førte til enorme skader, og flere bedrifter er direkte berørt av brannen. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Brannen i Grensen 17 - hvorfor ble den så voldsom?

Det er kanskje tidlig å konkludere, men for oss som jobber med bygningsmessig brannsikkerhet, så er det ikke overraskende at denne typen branner blir så voldsomme og er vanskelige å håndtere for brannvesenet.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget er forfatterens egne.

Bygget i Grensen 17 er det vi kaller et «skorsteinsbygg», som kjennetegnes b.la. ved at det er yttervegger i mur og innvendige vegger, etasjeskiller og bæring i treverk. Når slike byggverk brenner, er det særlig innvendig disse brenner intenst, med ytterveggene i mur som danner en «skorstein». Det finnes flere tusen slike byggverk i Norge fordelt på byene våre.

Når treverket innvendig brenner opp, blir ofte murkonstruksjonen ustabil og man kan risikere nedfall. Denne typen byggverk er også godt kjent for sine mange innvendige hulrom i treverk som går uhindret på kryss og tvers i bygningen, bla. er kravet til lufting mellom yttervegg i mur og innervegger i tre viktig for å hindre fuktproblemer.

Det er utarbeidet egne anvisninger og løsninger basert på erfaring og forskning for hvordan man skal utføre ulike brannskiller i denne typen byggverk. Nettopp siden denne typen byggverk er kjent for sine utfordringer ved brann, så er det ekstra viktig at disse følges ved utførelsen slik at effektive brannskiller kan etableres. Dette vil kunne hindre at en liten brann blir stor.

Det at utførelsen av de branntekniske skillene på slike byggverk ikke kontrolleres, er et stort problem som vi i bransjen har varslet om lenge.

Nestleder i BFO, Håkon Winterseth

Enormt viktig

I Norge er det i byggeregelverket definert noen ekstra viktige og kritiske områder. Byggeregelverket setter krav til at byggearbeider skal ha et krav til uavhengig kontroll innenfor både prosjekteringen og utførelsen på disse viktige og kritiske områdene. Dette har vært et krav siden 2010. To av områdene som defineres som viktigere enn brann, er våtrom og lufttetthet.

Dessverre, så bestemte politikerne at nettopp brann ikke skulle ha krav til uavhengig kontroll, kun prosjekteringen av brannkonsept (et overordnet krav til selve bygget). Det er med andre ord ingen som sjekker om bygget blir oppført som påkrevd, og i tillegg har verken brannalarm, ledesystem eller slokkeanlegg krav til uavhengig kontroll.

Det at utførelsen av de branntekniske skillene på slike byggverk ikke kontrolleres, er et stort problem som vi i bransjen har varslet om lenge. Vi mener bestemt at man nå må endre byggeregelverket slik at også utførelsen av bla. brannskiller blir kontrollert. Av erfaring vet vi at det ofte er byggefeil på detaljene innenfor brannsikkerhet. På skorsteinsbygg kan disse detaljene være ekstra kompliserte og nettopp her vil slik kontroll av det som faktisk utføres på en byggeplass være ekstra viktig.

Kjemper for endringer

Når vi nå ser at det oppstår en brann på en takterrasse i Grensen 17 og denne sprer seg i hele etasjen samt nedover i byggverket og utløser ustabilitet i ytterveggkonstruksjonene, så virker det åpenbart for oss at her er sannsynligheten for at det er betydelige branntekniske byggefeil, meget stor. Tidlig oppdagelse av feil, sparer samfunnet for milliarder i byggefeil – og potensielt liv.

Alle mener at etablering av en Brannkommisjon er «en god idé», men ingen gjør noe.

Nestleder i BFO, Håkon Winterseth

Vi som jobber med bygningsmessig brannsikkerhet, har lenge kjempet for at kravene til uavhengig kontroll i byggeregelverket også må omfatte hele brannområdet.

Vi har også tatt opp behovet for etterforskning av branner inn mot brudd på bygningsregelverket (Plan- og Bygningsloven samt Brannloven). Politiet etterforsker så godt som aldri dette inn mot brudd på bygningsregelverket, slik at byggefeil på brannskiller og tilsvarende sjelden får aldri konsekvenser for noen. Dette skyldes antageligvis at politiet selv ikke har bygningsteknisk kompetanse.

Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) har derfor igjennom nærmere 15 år foreslått en egen Brannkommisjon (som for ulykker innenfor transport), ovenfor ulike regjeringer og statsråder.

Alle mener at etablering av en Brannkommisjon er «en god idé», men ingen gjør noe.

En annen konsekvens er at vi ikke får noen erfaringstilbakeføring til byggebransjen på byggefeil innenfor brannsikkerheten. Dette hemmer kvalitetsforbedring og blir derfor kritisk for samfunnet vårt. Vi ser nesten ukentlig branner i byggverk som sprer seg utover den enheten der brannen startet, og dette indikerer sterkt at her er det byggefeil.

Vi mener at nå må politikerne komme på banen slik at byggeregelverket kan endres. Slik at også alle brannområder får krav til uavhengig kontroll - tilsvarende det som gjelder for andre viktige og kritiske områder.

For brannsikkerheten er vel viktig – er den ikke?

Håkon Winterseth, Nestleder i Brannfaglig Fellesorganisasjon

https://www.bfobrann.no/

Powered by Labrador CMS