Hvor gjør bedriftene av de gamle brannslokkingsapparatene?

Med ny prismodell er det kostnadsfritt for bedrifter å levere inn brannslokkingsapparater, så sant de er i ombrukbar stand. Det er bra for miljøet og for bedriftene. Det finnes anslagsvis nærmere 200.000 brannslokkingsapparat i Norge som ikke finner veien til mottak – hvert år. Miljø Norge og Stena Recycling vil samarbeide om å øke retur og ombrukgrad i årene fremover.

Publisert

Av sikkerhetsmessige årsaker skal alle pulverapparater skiftes ut hvert tiende år og skal enten erstattes med nye eller på service. Ny prismodell og løsning fra Miljø Norge muliggjør at vi kan differensiere på ombrukbare slukkere, da disse ikke lenger anses som avfall, men som en verdifull ressurs.

Kostnadsfri innlevering øker returgraden

Miljø Norge kan ombruke store deler av det som tidligere ble ansett som avfall og dermed reduseres kostnadene for alle i verdikjeden.

- For å øke retur og ombruksgrad er det essensielt at prismodellen er tilpasset sirkulære løsninger. Utdaterte brannslukkere er ikke lenger avfall, men en verdifull ressurs som kan få nytt liv. Derfor må vi også gå bort fra å behandle og prise det som avfall, sier Janne Blaasvær, CMO i Miljø Norge.

Miljø Norge har designet en sirkulær forretningsmodell der gjenbruk erstatter behovet for import av nyproduserte brannslukkere. De samarbeider med alle aktører i bransjen for å sikre at brannslukkingsapparater i Norge finner veien til godkjent mottak.

Samarbeid med Stena Recycling

Miljø Norge har nylig inngått samarbeid med Stena Recycling for å sikre trygg og effektiv logistikk og håndtering av brannslukkere. Samarbeidet gjør det mulig for bedrifter å kostnadsfritt levere brannslukkere som er egnet for ombruk. Stena Recycling står for innsamling og logistikk, mens Miljø Norge vil motta og utføre en automatisert service på ombrukbare pulverbrannslukkere.

- Vi er stolte av samarbeidet med Miljø Norge og er glade for at vi kan bidra til å fremme sirkulærøkonomi også innenfor dette feltet. Brannslokkere sorteres som farlig avfall, noe vi i Stena Recycling har lang erfaring i å håndtere, sier Nina Stendebakken hos Stena Recycling.

- Vi vil ta i mot brannslukkerne, sørge for en kvalitetssikret sortering, og deretter sende de som kan gjenbrukes videre til Miljø Norge. Med dette samarbeidet sikrer vi at flere brannslukkere får nytt liv og det som tidligere har blitt håndtert som avfall løftes nå opp i avfallshirarkiet, understreker hun.

Grundig testing sikrer gjenbruk

Miljø Norge sin sirkulære forretningsmodell erstatter behovet for import av nyproduserte brannslukkere ved å gjenbruke de som før ble håndtert som avfall. Selskapet har utviklet en automatisert produksjonslinje som utfører service på slukkere iht. Norsk Standard 3910. De automatiserte prosessene sikrer kvalitet, nøyaktighet og sporbarhet, som tilsvarer nyproduserte. Slukkeren får et nytt liv og sparer miljøet for nytt uttaket av 4 kg jomfruelig stål og 38kg CO2.

Om Stena Recycling

Stena Recycling er Nordens ledende gjenvinningsselskap med over 3500 ansatte og 200 anlegg i 7 land. I Norge er vi representert med 13 anlegg og ca. 300 ansatte. Selskapet ble etablert i 1939 av Sten A Olsson, og gruppen gjenvinner i dag over 6 millioner tonn avfall årlig.

Om avfallet oppstår fra næringsliv, kommuner eller private står vi klare til å håndtere råvarene. Vi samler inn fra alle deler av samfunnet, og vi vet hvordan vi skal gjenvinne avfallet på best mulig måte.

Om Miljø Norge

Miljø Norge er et industriselskap med en målsetning om å gjenbruke og øke sirkulariteten av en rekke produkter i markedet. Selskapet utvikler sirkulære forretningsmodeller, der gjenbruk og ombruk av avfall bidrar til å utnytte samfunnets ressurser på en best miljømessig og økonomisk måte. Vårt første sirkulære produkt er brannslukningsapparat, fra å være en avfallsfraksjon til å bli en verdifull ressurs.Selskapet har utviklet en automatisert produksjonslinje som utfører service på slukkere, som bidrar til å redusere uttak av nye jomfruelige ressurser og klimaavtrykk.

Powered by Labrador CMS