Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

I tåken om brannslukkingsanlegg

Offentlige byggherrer og brannrådgivere blir ledet til å tro at sprinkleranlegg er sertifiserte og godkjente slukkesystemer, mens vanntåkesystemer ikke er det. Statsbygg og andre byggherrer tviholder på dyre og miljøbelastende sprinkleranlegg uten grunn, hevder Erling Mengshoel i Prevent Systems.

Publisert

Dette er et leserinnlegg og meningene i innlegget er forfatterens egne.

I nesten 100 år har sprinkleranlegg vært standard slukkesystem i offentlige og kommersielle bygg. Anleggene har reddet liv og spart oss for store verditap, og i Norge har vi flere sprinkler per hode enn i noe annet land.

Erling Mengshoel er styreleder i Prevent Systems og medlem av den europeiske ekspertkomiteen som har utviklet den europeiske standarden for vanntåkeanlegg.
Erling Mengshoel er styreleder i Prevent Systems og medlem av den europeiske ekspertkomiteen som har utviklet den europeiske standarden for vanntåkeanlegg.

Men Norge er også ledende på en annen type slukkesystem. Et slukkesystem som er dokumentert å være like sikkert som de konvensjonelle sprinkleranleggene, men som er langt mer kostnadseffektivt og i tillegg mye mer klimavennlig: altså vanntåkeanlegg.

Vanntåkeanlegg minner i stor grad om sprinkleranlegg, men det er dokumentert at de effektivt og pålitelig kan kontrollere og slukke branner med betydelig mindre vann. Dette dokumenteres i henhold til en europeisk standard for vanntåkeanlegg som nylig ble publisert. Standarden setter krav til ytelse, effektivitet og pålitelighet, på lik linje med sprinkler, og baserer seg på 30 år med forskning, testing og faktisk bruk.

Kan halvere kostnadene

Krav til mindre vann betyr at man kan bygge med mindre rør, som tar mindre plass, når man velger vanntåkeanlegg. Vanntåkeanlegg bruker cirka 75 prosent mindre materialmasse enn konvensjonelle sprinkleranlegg. 

Systemene er i tillegg nesten 100 prosent fornybare, og har en antatt dobbelt så lang levetid som tradisjonelle sprinkleranlegg. Dermed kan byggherrer halvere kostnadene over livsløpet de bruker på slukkesystemer, og spare milliarder av kroner for kommende generasjoner.

Multiconsult undersøkte nylig den faktiske effekten valg av vanntåkeanlegg vil kunne ha på klimaet ved bygging av et norsk sykehus. Resultatet er slående. 

Multiconsult estimerer at klimagassutslippene på bare materialene ved valg av tåkeanlegg vil reduseres med hele 71 prosent sammenlignet med konvensjonelle sprinkler. Vekten av materialene til et drøyt 20.000 kvadratmeter stort bygg vil være 39 tonn for sprinkler, men bare 11 tonn for vanntåke – en differanse på 28 tonn.

Offentlige byggherrer og brannrådgivere blir ledet til å tro at sprinkleranlegg er sertifiserte og godkjente slukkesystemer, mens vanntåkesystemer ikke er det.

Erling Mengshoel

Hvorfor?

Bygg- og anleggssektoren står på verdensbasis for cirka 40 prosent av energi- og prosessrelaterte utslipp. Offentlige byggherrer bestiller prosjekter som tilsvarer rundt 70 prosent av utslippene. Sprinkler utgjør en vesentlig del av disse.

Likevel velger altså Statsbygg og andre offentlige byggherrer nesten utelukkende sprinklersystemer i nybygg og renoveringsprosjekter.

Spørsmålet er hvorfor? 

Svaret er egentlig ganske oppsiktsvekkende: Offentlige byggherrer og brannrådgivere blir ledet til å tro at sprinkleranlegg er sertifiserte og godkjente slukkesystemer, mens vanntåkesystemer ikke er det – av en privat organisasjon opprettet av forsikringsselskapene, gjennom Finans Norge.

Organisasjonen heter FG Skadeteknikk. FG Skadeteknikk kurser de som prosjekterer, installerer og kontrollerer automatiske slukkeanlegg, slik at de skal kunne vurdere om disse holder standarden forsikringsselskapene krever.

Jeg stusser også over at forsikringsbransjen tilsynelatende ikke er mer interessert i effektive, kostnadsbesparende og miljøvennlige løsninger.

Erling Mengshoel

Arbeidet er viktig. Det finnes nemlig ingen offentlig utdannelse knyttet til automatiske slukkeanlegg. Men denne ordningen har også en bakside: En privat organisasjon opprettet av Finans Norge, for forsikringsbransjen, med et meget begrenset antall personer som har kompetanse på slukkeanlegg, opptrer og oppfattes i dag som brannmyndighet overfor brannrådgivere og byggherrer i Norge.

Er tilsynelatende ikke interessert

Som styreleder i Norges ledende leverandør av vanntåkeanlegg, og medlem av ekspertkomiteen som har skrevet den europeiske vanntåkestandarden, har jeg flere ganger stusset over dette. Jeg stusser også over at forsikringsbransjen tilsynelatende ikke er mer interessert i effektive, kostnadsbesparende og miljøvennlige løsninger. For ikke å snakke om mindre vannskader.

Av uforståelige grunner holder de en beskyttende hånd over tradisjonelle løsninger og bremser utviklingen av vanntåke og innovative løsninger. 

Jeg nekter faktisk å tro at forsikringsbransjen ikke har interesse, og at dette rett og slett handler om mangel på informasjon. Jeg har derfor invitert meg inn til fagutvalget i FG Skadeteknikk for å orientere om vanntåke og det europeiske standardiseringsarbeidet. Det har jeg gang på gang fått avslag på.

I dag vet altså ikke byggherrer som Statsbygg og andre at de kan bidra til å redusere både klimautslipp eller kostnader i nevnte størrelsesklasser. Eller at vanntåkeanlegg kan dokumentere samme kvalitet i slukkearbeidet som sprinkleranlegg. 

- Det kan neppe ha vært hensikten til Finans Norge da de opprettet FG Skadeteknikk?

Innlegget ble først publisert i Finansavisen.

Powered by Labrador CMS