Administrerende direktør i Treindustrien, Heidi Finstad.
Administrerende direktør i Treindustrien, Heidi Finstad.

Setter pris på at den nye Kommunalminister engasjerer seg i royalsaken

- Forrige regjering endret regelverket og gjorde det mulig å finne løsninger for bygg under oppføring med royalkledning. Det er svært positivt at den nye Kommunalministeren engasjerer seg for å utvikle regelverket videre slik at dette blir mer forståelig og brukervennlig, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

Publisert

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram har gitt DiBK i oppdrag å vurdere brannkravene til ytterkledning til vegg i byggteknisk forskrift, og om disse er på riktig nivå, eller om det er forsvarlig med endringer. Kommunalministeren vil også ta kontakt med EU-kommisjonen for å følge opp utfordringene knyttet til byggevareforordningen og bruken av harmoniserte standarder, som omhandler krav til omsetning og salg av byggevarer.

"Jeg viser til møtet 19. november om trekledning og brannkrav, med bakgrunn i den såkalte royalsaken, og vil gi en statusoppdatering om arbeidet som er satt i gang. Dette er en sak regjeringen tar på største alvor, og jeg ønsker å finne løsninger som ivaretar både produsenter, utbyggere og boligeiere.", skriver Gram i sitt brev.

"Jeg har derfor gitt Direktoratet for byggkvalitet i oppgave å vurdere brannkravene til ytterkledninger til vegg i byggteknisk forskrift. En sentral del av denne oppgaven er å vurdere om brannkravene er på riktig nivå, eller om det er forsvarlig med endringer. Innspillene som Talgø, Boligprodusentene og Treindustrien presenterte i møtet, tas med i vurderingene.", skriver han videre.

- Det er svært positivt at Kommunalministeren engasjerer seg for å utvikle regelverket slik at dette blir mer forståelig og brukervennlig, sier administrerende direktør i Treindustrien, Heidi Finstad, i en pressemelding.

- Regelverksutviklingen henger ofte etter produktutvikling, og det er bra at Kommunalministeren er utviklingsorientert og engasjerer seg for innovasjon, sier hun.

- Royalsaken har adressert en rekke problemstillinger, hvor brukervennlighet av regelverket er et viktig stikkord. – Saken har vist at hverken produsentene, kundene eller myndighetene har vært beviste nok på betydningen av produktdokumentasjon, sier Finstad.

Videre sier hun at saken har viktige sider rent prinsipielt. Sikkerheten i bygg må under alle omstendigheter ikke svekkes, og det er et avgjørende prinsipp å ivareta like konkurransevilkår.

- Det må også legges til grunn løsninger som ikke endrer på ansvarsforholdene mellom produsent, kunde og byggeier, sier Finstad.

- Norge har en unik og lang tradisjon for på bygge med tre. Det er veldig positivt at Kommunalministeren engasjerer seg for å utvikle regelverket og dermed norsk byggeskikk basert på tre som byggemateriale, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS