75 prosent færre tilsyn av elektriske anlegg - DSB får kritikk

Tilsynet med landbaserte elektriske anlegg har gått tilbake med nesten 75 prosent fra 2015 til 2022, slår Riksrevisjonen fast i en kritikk av DSB.

Publisert

Det er Justisdepartementet som skal sørge for at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) utfører tilsyn og ivaretar elsikkerheten ved elektriske anlegg og elektromedisinsk utstyr. 

I en omfattende rapport slår Riksrevisjonen fast at verken departementet eller direktoratet ivaretar ansvaret om å føre dette tilsynet. For landbaserte elektriske anlegg mangles det oversikt, at DSBs valg av landbaserte tilsynsobjekter ikke er basert på risikovurderinger. Heller ikke for elektromedisinsk utstyr blir det ført tilstrekkelig tilsyn, slår revisjonen av DSB fast.

I samme periode med færre tilsyn har DSB også økt gebyrene mer enn hva de koster å få gjennomført. Riksrevisjonen skriver at direktoratet ikke kan dokumentere at tilsynsgebyrene ikke er overpriset.

– Vi anbefaler at Justis- og beredskapsdepartementet sørger for at Direktoratet for sikkerhet og beredskap gjennomfører risikobaserte tilsyn som ivaretar elsikkerheten på alle områder som direktoratet har ansvar for å føre tilsyn med, går det fram av rapporten.

Kilde: NTB

Powered by Labrador CMS