Nå som sommerferien er her – bør førstehjelpen være nær

Bading og sjøliv, grilling og camping, telttur og toppturer og late dager på hytta eller hjemme, er drømmeferier for mange. Både drukning, trafikkulykker og uheldige hendelser i hjemmet og på hytta, har en tendens til å øke sommerstid. Jo flere som har kompetanse i førstehjelp, jo større er sjansen for å redusere skadeomfanget hvis ulykken først er ute.

Publisert

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget er forfatterens egne.

Jeg har tidligere skrevet om de vellykkede brannøvelsene i Fagerenga borettslag i Bodø. De har investert i å jevnlig få utført brannslokkingsøvelser, evakuering med og uten hjelp, oppmøte på møteplass, registrering og alt som har med slike katastrofer å gjøre.

Fagerenga borettslag 1 er et borettslag der alle beboerne er over 50 år og mange av disse er tett under 100 år. Dette var en av hovedgrunnene til at det ble opprettet en frivillig innsatsgruppe som har til formål å gå gi assistanse de første minutter ved en katastrofe og før nødetatene ankommer. Denne innsatsgruppen får jevnlig opplæring og trening. Tema for opplæringen og treningen blir hentet ut fra borettslagets risikovurdering og objektets kompleksitet.

Innsatsgruppen har helt siden den ble opprettet trent og øvd på ulike brannscenarier og rømning/evakuering av de ulike hus i laget. Fra i år har opplæringen og treningen fått noe flere elementer, blant annet har innsatsgruppen fått kurs i førstehjelp med HLR. Dette på grunn av alder og handicap som flere av beboerne sliter med.

Det er ikke bare borettslag som kan ha nytte av slik opplæring/trening. Mange bedrifter både små og store og i alle bransjer mangler slik førstehjelpsopplæring. Familier og enslige personer som en fin sommerdag er ute og koser seg med bading eller annen aktivitet, vil også ha nytte av både brannøvelser og å kunne gi livreddende førstehjelp. Kunnskap om livreddende førstehjelp kan bety liv eller død nesten uansett hvilken kritisk situasjon en kan oppleve.

Husk at det er veldig viktig å gjøre noe! Stort eller smått!

I situasjoner med brann

Brannøvelse er like viktig i hjemmet som i feriesituasjoner.
Brannøvelse er like viktig i hjemmet som i feriesituasjoner.

I en brann vil det oppstå mange ulike gasser som kan være direkte livsfarlige å puste inn. Mange mennesker vil ikke tåle et slikt «gassangrep» og konsekvensene kan være kvelning. Å gi førstehjelp med Hjerte, - lungeredning ( HLR) kan i mange tilfeller være avgjørende inntil helsepersonell/ambulanse kommer til skadestedet med en hjertestarter. Slik førstehjelp kan være livsviktig og det anbefales på det varmeste at alle på en eller annen måte skaffer seg slik kunnskap.

Det vil være en ekstra trygghet for alle. Som sagt før er det ikke bare borettslag men alle bransjer og mennesker bør kunne dette.

Ulykker på sjøen og ved bading

Å dra ut med familien på båttur/fisketur er nesten til enhver tid avkoblende og moro, men likevel drukner mange mennesker hvert år og det er sesong for drukning på sommeren da «alle» skal ta seg en dukkert. Risikoen kan være stor dersom man ikke av en eller annen grunn ikke er helt i form til å bade. Det er viktig å være forberedt på ting som kan gå galt. Redningsvest er påbudt i båt likefullt vet vi at det mange som «glemmer» denne. Redningsvest er ikke påbudt dersom man står på land og fisker med stang, men det anbefales virkelig på det sterkeste å ha en på.

En kan eksempelvis også tilfeldigvis oppdage et menneske som ligger stille når en er på en tur i marka eller et annen sted. En slik situasjon kan være alvorlig og du har plikt til å hjelpe. Har du kunnskap om førstehjelp er det enklere å hjelpe personen slik at det ender med et lykkelig utfall for den forulykkede.

Ved trafikkulykker og uhell i hjemmet

Tidlig innsats kan være livreddende.
Tidlig innsats kan være livreddende.

Trafikkulykker er et økende problem og ferietid er ingen unntak. Dersom du er en av de første som ankommer et ulykkessted har du som førstehjelper mulighet til å hjelpe til slik at det kan bli et lykkelig utfall også her.

Ferietid er også en tid der hjemmeulykkene tiltar. Mange av de som rammes av disse ulykkene er barn, eldre, personer som er uføre, og i situasjoner der rus er involvert. Kan du tidsnok utføre livreddende førstehjelp ved en ulykke i hjemmet vil sjansene være langt større for at den forulykkede kan klare seg.

Det er ikke bare disse situasjoner som er nevnt her der livreddende førstehjelp kan komme til anvendelse. Alle forulykkede mennesker uansett hendelse kan ha bruk for en eller annen form for livreddende førstehjelp, og det er meget viktig å huske at man har plikt å prøve å hjelpe for å redusere skadevirkningene.

Tilbake til Fagerenga borettslag

Fagerenga borettslag har tatt konsekvensen av de situasjonene jeg har nevnt over. Innsatsgruppen til borettslaget har gjennomgått Norsk grunnkurs i førstehjelp. I tillegg har de tatt inn i grunnreglene for innsatsgruppen at repetisjonskurs skal gjennomgås én gang hvert år. Hele gruppen har fått denne opplæring og gruppen vil også ha ulike former for førstehjelp som tema på brann- og evakueringsøvelsene i borettslaget.

Dette gjør at dette borettslaget står noe sterkere i håndteringen av kriser ved en eventuell brann eller en annen katastrofe. Det anbefales på det sterkeste at flere borettslag og sameier gjør noe tilsvarende da det bor mange typer mennesker med ulike utfordringer som eksempelvis psykiske problemer, problemer med bevegelighet eller rus, eller alderdom.

Det anbefales på det sterkeste at alle som har mulighet benytter litt av ferietiden på å ta et kurs i livreddende førstehjelp.

Med denne oppfordringen ønsker jeg alle lesere en fantastisk fin og forhåpentligvis ulykkesfri sommer!

Powered by Labrador CMS