Det brant kraftig da det tok fyr i gjenvinningsanlegget hos Franzefoss Eide i begynnelsen av desember i fjor.
Det brant kraftig da det tok fyr i gjenvinningsanlegget hos Franzefoss Eide i begynnelsen av desember i fjor.

Franzefoss Eide med alvorlige brudd på miljøregelverket

Etter storbrannen på gjenvinningsanlegget på Franzefoss Eide på Sotra, gjennomførte Miljødirektoratet tilsyn. I følge Miljødirektoratet håndterer ikke selskapet farlig avfall etter reglene og har altfor dårlig kontroll med utslipp fra anlegget. Direktoratet har funnet seks avvik.

Publisert

Torsdag 2. desember 2021 begynte det å brenne i mottaksanlegget for borekaks inne i prosesshallen hos Franzefoss Gjenvinning på Eide. Brannen spredte seg raskt og bygningen ble overtent. Miljødirektoratets satte i gang et tilsyn raskt etterpå, og konklusjonen viser alvorlige brudd på miljøregelverket hos selskapet.

– Vi ser alvorlig på bruddene på regelverket vi avdekket hos Franzefoss Eide, sier seksjonsleder Einar Knutsen i Miljødirektoratet.

Slike branner er alvorlige fordi potensialet for forurensing er stort, slår Miljødirektoratet fast.

Virksomheten på Eide tar imot og behandler boreavfall fra Nordsjøen. Det er strenge krav til hvordan farlig avfall skal håndteres. Før brannen i desember flyttet eksternt personell farlig avfall inne på området til Franzefoss Eide.

– Disse personene hadde ikke fått opplæring i de interne rutinene Franzefoss har for å håndtere slikt avfall, slik regelverket krever, sier Knutsen.

Alvorlige feil

Det som kommer fram i tilsynsrapporten, er alvorlig, sier daglig leder Ståle Nistov i Franzefoss til Bergens Tidende (BT).

– Vi erkjenner jo det. Det er klart dette ikke er bra, det er ting vi skulle hatt kontroll på, sier han.

Nistov påpeker at det har blitt gitt opplæring, men at spørsmålet er om den har blitt gitt på riktig måte.

Manglende opplæring var ikke årsak til brannen i desember, sier han.

– Nei, det vil jeg tilbakevise på det sterkeste.

Politietterforskning

Nistov understreker overfor NTB at de selv har avdekket det som har kommet fram i Miljødirektoratets tilsyn.

– Vi har rapportert dette inn til Miljødirektoratet, som vi skal. Det er ting vi ser at vi kunne ha gjort bedre, sier han til NTB.

De jobber nå med å ta tak i feilene.

Miljødirektoratet vil ikke kommentere om de mener at manglende opplæring var brannårsaken.

– Saken er under politietterforskning, og dette spørsmålet er noe politiet vil se nærmere på. Vi ønsker ikke å kommentere dette ut over det som står i rapporten, sier Knutsen.

Etterforskningen er fortsatt pågående, sier Nistov.

– Vi skulle gjerne hatt resultatet derfra, sånn at vi får vite hva som har skjedd, sier han.

Ulovlige utslipp

I lange perioder hadde virksomheten ulovlige utslipp, særlig av karbonmonoksid og totalt organisk karbon. Dette ble ikke oppdaget av Franzefoss Eide før februar 2022. Det viser at bedriften ikke har fulgt med på utslippene sine, mener direktoratet.

Virksomheten har dessuten ikke gjennomført flere lovpålagte utslippsmålinger, og fra slutten i oktober/november 2021 lagret de mer farlig avfall enn de hadde lov til.

Så langt i 2022 har de holdt seg innenfor lagringskravene, opplyser Miljødirektoratet.

Franzefoss har fått frist til 1. juni for å rette avvikene. Hvis ikke varsles det tvangsmulkt, et engangsbeløp på 200.000 kroner.

Kilde: NTB

Powered by Labrador CMS