Vogntogføreren (sladdet) observerer brann- og røykutviklingen samtidig som han varsler nødetatene.
Vogntogføreren (sladdet) observerer brann- og røykutviklingen samtidig som han varsler nødetatene.

Storbrannen i Oslofjordtunellen skyldes brudd i akslingen på vogntoget

Mandag 2. august 2021 begynte et vogntog som var på vei ut av Oslofjordtunnelen å brenne. Røyken fra brannen ble ventilert korteste vei ut og brannen ble slokket i løpet av 35 minutter. Ingen personer ble skadet eller fanget i røyken, men tunnelen ble stengt i ti dager. Rapporten som Statens havarikommisjon har utarbeidet er nå publisert. Hensikten med rapporten har vært å forbedre trafikksikkerheten i tuneller fremover.

Publisert Sist oppdatert

Det var brudd i akslingen på vogntoget som førte til storbrannen i Oslofjordtunellen i august fjor. Vogntoget med en totalvekt på ca. 28 tonn mistet fremdriften, begynte å brenne og stoppet ca. 60 meter før utkjøringen av tunnelen på Drøbak-siden.

På Drammen-siden av tunnelen kjørte det totalt ut 33 personbiler, én motorsykkel og fire lastebiler. Flere av disse kjøretøyene hadde snudd i tunnelen, og heldigvis kom ingen personer til skade som følge av hendelsen.

I undersøkelsen har SHK vektlagt hvordan og hvorfor kjøretøyet havarerte og hvordan den påfølgende brannen oppstod. Videre hvordan brannen utviklet seg og ble håndtert av Vegtrafikksentralen (VTS) og brannvesenet. De har også sett på hvordan folk som var involvert reagerte og deres selvredning i forbindelse med brannen.

I den nylig publiserte rapporten fra Statens havarikommisjon (SHK) kommer det frem at SHK ikke fremmer noen sikkerhetstilrådinger som følge av undersøkelsen.

Ikke tatt stilling til skyld

"Formålet med Havarikommisjonens undersøkelser er å klarlegge hendelsesforløp og årsaksfaktorer, utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelsen av ulykker og alvorlige hendelser, og fremme eventuelle sikkerhetstilrådinger. Det er ikke Havarikommisjonens oppgave å ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.", står det i rapporten.

Den tekniske undersøkelsen viser at det oppstod et lagerhavari i krysset i fremre ledd av mellomakselen, noe som gjorde at den løsnet i fremre lens og påførte skade under trekkvognen før vogntoget stanset.

"SHK anser følgeskadene av mellomakselhavariet som sannsynlig årsak til brannen", skriver de på havarikommisjonen.no.

Noe kommunikasjonsbrist

Ventilasjonsprinsippet har blitt endret siden siste store brann i Oslofjordtunnelen i 2017. Det er etablert et nullpunkt i midten av tunnelen, og en anbefalt brannventilasjonsretning til begge sider avhengig av hvor i tunnelen brannen oppstår.

SHK skriver i rapporten at beredskapsplanen og retningslinjene fungerte godt under hendelsen, til tross for at det var kommunikasjonsutfordringer og ulik situasjonsforståelse mellom brannvesen og VTS i den initiale fasen av brannen.

Undersøkelsen viser også at det er viktig å etablere en god situasjonsforståelse de første minuttene av brannutviklingen, før kameraene dekkes av røyk, og at VTS kan være nødt til å handle i et tidsrom der andre nødetater er under varsling og/eller under utrykning.

På bakgrunn av hendelsen mener SHK at samhandling og god kommunikasjon mellom brannvesen og VTS fortsatt er svært viktig og at det er behov for å gjennomføre realistiske øvelser som ivaretar dette.

Bekymret for trafikantene

Havarikommisjonen er bekymret for at flere av trafikantene som kjørte inn i tunnelen før brannen oppsto, fortsatte å kjøre selv om det ble iverksatt varsling.

– SHK er bekymret over at varslingen ikke medfører et endret handlingsmønster hos alle trafikanter, skriver kommisjonen i sin rapport.

– SHK har ikke undersøkt om dette var som følge av at trafikantene ikke hadde oppfattet og forstått informasjonen, eller om de ikke anerkjente situasjonen før de selv kunne bekrefte brannen visuelt.

Videre mener SHK at tunnelens beredskapsplanlegging må ta hensyn til at tunge kjøretøy og busser bruker tid og rom til å snu, og at noen trafikanter som kjører inn i tunnelen før den stenges ikke nødvendigvis følger varslingen, men fortsetter å kjøre inn mot en brann.

Avslutningsvis skriver de at SHK ikke fremmer sikkerhetstilrådinger som følge av undersøkelsen.

Les hele rapporten i pdf-format på havarikommisjonen.no.

Powered by Labrador CMS