Av Jan Eirik Schiøtz

Bjarne Christian Hagen er instituttleder og Per Fredrik Lennart Hemmingsson er aBjarne Christian Hagen er instituttleder og Per Fredrik Lennart Hemmingsson er assisterende Instituttleder - Institutt for Sikkerheit, Kjemi- og Bioingeniørfag. Det medfører at de er ansvarlig for Bachelor og Master utdanningen i brannsikkerhet. Hagen har utgitt en rekke publikasjoner innen brannfaget.

Blir universitet - få endringer

Høgskolen på Vestlandet er i ferd med å få status som universitet. Brennaktuelt.no spør om dette vil påvirke utdannelsen av branningeniører. Svaret er kontant nei. Selve utdannelsen vil ikke bli endret sier Hagen og Hemmingsson. De tror at det er i kontakt med utenlandske fagmiljøer at endringen vil få betydning, til det positive. Det er større prestisje å samarbeide med et universitet, enn med en høyskole. På det faglige nivået kjenner vi hverandre, men den nye statusen vil forenkle når det er kontakter med administrasjonene i de utenlandske universitetene. På litt sikt er en endring mulig. Hagen og Hemmingsson har en drøm om å kunne tilby doktorgrad (Ph.d.) program. Men skal det bli mulig må vi ha en noe større student masse å kunne velge fra, enn det de har i dag

- Vi ser ikke behov for å gjøre endringer i utdanningen av branningeniører, sier Hagen og Hemmingsson. Rekrutteringen siste året vært bra, etter noen år med litt synkende tendens. Alle kandidater får seg relevante jobber. Faktisk så etterspør bransjen flere kandidater enn vi evner å utdanne.

En endring som er på trappene, er en ny studieplan for Bachelor. Plan omfatter flere nye fag;

  • BIM, 3D modell av bygg. Er viktig for å kunne vurdere brann risiko og forebyggende tiltak
  • Rehabilitering i eksisterende bygg
  • Brannforebygging i eksisterende bygg

De nye fagene er basert på innspill fra bransjen.

Brann er et sammensatt fagfelt. Det strekker seg fra fysikk og kjemi til psykologi. De fysiske og kjemiske fagfeltene er godt kjent i brann-bransjen. Hvordan brann oppstår og utvikler seg er kjent. Selvsagt er det utfordringer når nyskapende bygningskonstruksjoner kompliserer brannforløpet, men de grunnleggende faglige kunnskaper er godt kjent. Nye materialer kan lage noen utfordringer.

Men det er de psykologiske faktorene som er mest komplekse. Hvordan folk reagerer under brann er ett feltet det er behov for å få mer kunnskap om. Det gjelder både innen brannvesenet og hos rådgiverne.

Kontakt med næringslivet

- Utdanningsopplegget blir ikke endret, selv om vi får universitets status, forteller Hagen. Målsettingen er at vi skal bli et universitet som er rettet mot praktisk utdanning, som ingeniørfag og sykepleier. Derfor er det viktig med tette bånd til industrien. Det er de som skal ta imot våre ferdig utdannete kandidater. Jo bedre kontakt vi har med de aktuelle bransjene, dess bedre kan vi utvikle utdanningen til industriens behov. Vi er glade for kontakten med BFO. Vider holder vi kontakt med konsulentene, brannvesen, direktoratet (DSB), RISE og NTNU bygg. Dette er alle miljøer som er viktig for god forebyggende og praktisk brannvern.

- Vi jobb tett med næringslivet, forteller Hagen. Nesten alle Bachelor oppgavene er hos bedrifter. Det sikrer at oppgavene er aktuelle, og gir studenten verdifull kontakt med det praktiske livet. Nyutdannede branningeniører er etterspurt. Bransjen trenger den kompetanse vi gir våre studenter.

Nå bygges det mer komplekse bygg. Da er det viktig at brannfaget følger med. Byggene blir mer intelligente. Det setter også nye krav til den brannfaglige kompetansen. Bransjen må nå være med på å markedsføre utdanningen, sier Hagen. Ved at vi får økt rekruttering kan vi utvikle hele utdanningsløpet, fra Bachelor til Ph.d.. For å øke rekruttering ser Hemmingsson og Hagen på muligheten til å bli branningeniør via Y-veien. Det betyr at brannkonstabel med fagbrev kan kvalifisere seg til Bachelor studiet. Erfaring fra andre fag viser at disse kandidatene blir sterkt etterspurt. De har både god faglig kompetanse og erfaring fra praktisk brannvern og slukking. Dette er en unik kombinasjon. På Brann og redningsskole i Tjeldsund er det i inneværende år etablert en toårig fagutdannelse for brann- og redningspersonell. Det er fra denne yrkesgruppen det vil være naturlig å rekruttere kandidater til Y-veien. Denne ordningen eksisterte for noen år siden. I 2016/17 ble det utdannet en branningeniør via Y-veien.

Internasjonale kontakter

- Internasjonale kontakter også viktig, sier Hemmingsson. Brannvern skjer lokalt, men kunnskapen er internasjonal. Det faglige nivået i Norden er høyt, så det er derfor givende å samarbeide med svenske og danske fagmiljøer. Vi kan også hente kompetanse fra Tyskland, England og USA. Disse kontaktene sikrer godt faglig nivå på utdannelsen i Haugesund. Når vi har kontakt med utenlandske miljøer, får vi gode tilbakemeldinger. Det viser at brannteknisk kompetanse er god i Norge. Vi må bygge videre på disse tilbakemeldingene.