Rønnaug Holtermann, Brannportalen AS, har utarbeidet en oversikt som viser følgende:

Nokså jevnt antall branner per år

Statistikken viser at 173 av brannene i denne perioden var i sykehus og tilsvarende antall i bo- og behandlingshjem. De resterende branner var i rehabiliteringsinstitusjoner, klinikker og legekontor. I gjennomsnitt er det litt over 20 branner hvert år i sykehjem. Toppåret var i 2016 og laveste antall branner var 1 2021. I fjor var det akkurat 20 branner. 

I perioden statistikken gjelder er det seks hendelser med omkomne. I alt syv personer omkom, fire kvinner og tre menn.

To hovedårsaker

De fleste branner oppstod, hadde arnested, i soverom, stue og kjøkken. Dette utgjør om lag to tredjedeler av alle branner. To arnesteder peker seg ut, møbler og tekstiler og elektrisitet. Disse står for om lag halvparten av alle brannårsaker. Åpen tennkilde har vært årsak til en tredjedel av brannene. En god nummer to er elektrisitet. Sammenlignet med andre bygningsbranner er dette en høyere andel som er påsatt. Det er viktig å bite seg merke i dette forholdet når forebyggende tiltak skal vurderes. Jo eldre vi blir, dess mindre observant er vi på forhold som kan forårsake brann.

Forebygging

Det er mange forhold som vurderes i det forebyggende arbeidet. Samarbeide mellom personell på sykehjem og brann og redningsetater er svært viktig. Det gjelder spesielt når brann har oppstått. 

Personellets innsats i det forebyggende arbeid er avgjørende for å unngå at det oppstår branner. I enkelte kommuner er det ikke tillatt å ha levende lys. En del eldre røyker. Det må personellet være oppmerksom på kan gi økt risiko for brann. 

Gode løsninger for evakuering, må tilrettelegges i byggefasen. Og så må det jevnlig øves på evakuering.