Polarbrödfabrikken i Älvsbyn i Sverige brant ned til grunnen den 24. august i fjor.
Polarbrödfabrikken i Älvsbyn i Sverige brant ned til grunnen den 24. august i fjor.

Hvor oppdaterte er ulike bedrifter på brannsikkerheten i sine lokaler?

Brannen i Polarbrödfabrikken i Sverige i fjor, viser hvor viktig opplæring i brannvern er for bedrifter. Brann i en liten deigklump på et vanskelig framkommelig sted på et transportbånd av plast, var etter sigende alt som skulle til for å brenne ned en hel fabrikk. Hva kan bedrifter lære av dette, og hva kan gjøres bedre? Denne gangen holdt det ikke for fabrikkens brannsikkerhet, å bare være innenfor regelverkets rammer.

Publisert

Polarbrödfabrikken i Älvsbyn i Sverige, ble den 24. august i fjor totalskadd i en brann. Brannen skal ifølge svenske medier ha oppstått på et transportbånd av plast etter at et brød tok fyr i en ovn. Brannen spredte seg raskt og bygningen kunne ikke reddes.

Etter brannen ble samtlige 131 ansatte sagt opp, da det vil ta minst to år å bygge fabrikken opp igjen. Dette ble en tragisk hendelse for lokalbefolkningen i den lille byen med 5000 innbyggere, siden fabrikken er den største private arbeidsgiveren der.

En ansatt sa til SVT etter brannen at: - Alle i nærmiljøet har jobbet der eller kjenner noen som har jobbet der. Det handler ikke bare om personalet på Polarbrödfabrikken.

Brannen fikk konsekvenser for mange; byggefirmaer fra byen, et el-selskap og alle som kjørte og leverte fabrikkens varer.

Å følge reglene er ikke nok

Lars Brodin, som er branningeniør i Brandskyddsföreningen i Sverige, er bekymret for at det fokuseres for lite på det daglige brannsikkerhetsarbeidet i bedrifter.
Lars Brodin, som er branningeniør i Brandskyddsföreningen i Sverige, er bekymret for at det fokuseres for lite på det daglige brannsikkerhetsarbeidet i bedrifter.

Lars Brodin, som er branningeniør i Brandskyddsföreningen i Sverige, mener at det ikke er nok å bare følge byggereglene.

- Polarbrødbrannen burde være en vekkerklokke for mange, sier han i et intervju på den svenske brannvernforeningens hjemmeside.

- Hvis det eneste som kreves for at en hel fabrikk skal brenne ned, er at en brennende deigklump på et plastbånd ikke blir oppdaget, betyr dette i praksis at selskapet hver dag risikerer alvorlige branner. Dette er selvfølgelig uten at bedriften er klar over det, men det er også det grunnleggende problemet når det gjelder brannsikkerhet i mange bedrifter, fortsetter han.

Han påpeker at det er nødvendig at noen i bedriften har brannsikkerhet som en dedikert oppgave, slik at brannsikkerhet kommer høyere opp på agendaen i ulike bedrifter.

MSB (The Swedish Civil Contingencies Agency) satt i gang arbeidet med å etterforske og utforme en rapport etter brannen. Den ble ferdig i februar i år, og du kan leses mer om denne på Polarbröd sine hjemmesider: https://www.mynewsdesk.com/se/polarbrod_ab/news/med-anledning-av-msb-s-brandutredning-420311

Alvorlige følger for mange

Brannen berørte ikke bare selskapet, men hele byen der fabrikken er etablert. Undersøkelsen utført av MSB viser også at det har vært flere mangler i brannsikkerheten, selv om alle formelle krav ble fulgt. Mindre brannhendelser som fabrikkarbeiderne var gode til å håndtere, ble sett på som en del av virksomheten, og dette førte ikke til forbedringer i brannvernet, som for eksempel kunne være flere deteksjonssystemer.

Mange mistet livsgrunnlaget sitt etter brannen i brødfabrikken.
Mange mistet livsgrunnlaget sitt etter brannen i brødfabrikken.

Hver gang Polarbrödsfabriken ble utvidet, ble formelle krav fulgt, men sannsynligvis ble det ikke gjort noen helhetlig risikoanalyse. Resultatet var blant annet at en branncelle ble utvidet fem ganger til hele 9 350 kvm, (mens i dag sier lovverket i Sverige at en branncelle ikke kan overstige 1250 kvm), og at et transportbånd i brennbar plast var for nær ovnen. På sin nettside skriver Polarbröd: "Polarbröd hadde en helautomatisk brannalarm, noe som er et høyere sikkerhetstiltak enn de lovlige kravene tilsier, og MSBs undersøkelse viser at vi hadde en brannsikkerhet som oppfylte alle kravene. Brannvern har blitt revidert regelmessig, og alle ansatte ble kontinuerlig opplært. Men det var ikke nok i dette tilfellet, og man kan alltids gjøre ting bedre.”

Lærdom å ta med seg

- Det vi kan lære av denne hendelsen er blant annet at det er behov for å se på at man ved å bare følge lovkrav ikke automatisk har en god brannsikkerhet, sier Brodin.

- Den store utfordringen for alle som driver en virksomhet er å oppdage brannrisiko gjennom risikoanalyser, og håndtere dem før ulykken inntreffer, poengterer han.

Dette betyr at bedrifter må jobbe systematisk med brannvern. Dette er også et lovkrav i Sverige, men lovgivningen gir mye rom for egen tolkning. Etter en slik ulykke er det lett å påpeke mangler som burde ha vært åpenbare, men som langt fra var åpenbare der og da. Brodin mener at det er grunn til at også Brannvernforeningen er selvkritiske, da man kan spørre hvilken fordel Polarbröd hadde av å være medlem av foreningen.

- Brannvernforeningen er et knutepunkt for kunnskap og forskning innen brannsikkerhet. Etter Polarbröd-brannen vil vi undersøke oss selv og gjennomgå hvordan vi kan nå ut enda bedre med kunnskap, og å hjelpe medlemmene våre fremover.

- Mer enn hundre mennesker gjennomgår brannvernforeningens opplæring hvert år, men det burde virkelig være mange flere hvis du ser på antall virksomheter i landet, poengterer han.

Brennaktuelt har tatt kontakt med Norsk brannvernforening, og de vil komme tilbake til hvordan de ser på saken, og hvilke tilbud og råd de har til brannvernopplæring av bedrifter.

Pölarbrødfabrikken tar ansvar

- Selvfølgelig tar vi med oss denne erfaringen til det nye bakeriet som nå er under oppføring i Älvsbyn, poengterer fabrikken på sine egne hjemmesider.

Fabrikken vil fremover investere i å installere sprinkler, montere flere brannhydranter, ha kameraovervåking over ovnene, få nye brannceller og røykgassevakuering med mere.

Fabrikken har også innhentet hjelp fra et eksternt brannvernfirma for å gjennomgå brannvernet.

- Det viktigste i hele denne tragiske hendelsen var at ingen ble skadet. Lovene og forskriftene som er pålagt brannsikkerhet i bygninger, er primært rettet mot å beskytte og redde liv. Personalet som var på stedet handlet eksemplarisk, og evakueringen fungerte etter planen, poengterer de.

- Vi har fått mye lærdom ut av denne hendelsen, sier branningeniør Brodin.

- Vi får håpe at Polarbröd investerer i brannsikkerhetskompetanse og sørger for at det er noen som har som oppgave å ha fullt fokus på brannsikkerhet, avslutter han.

Brandskyddsföreningens tips for et metodisk brannsikkerhetsarbeid:

  • Ha brannsikkerhet som et stående element på møteagendaen
  • Gjennomfør rutinemessige risikoanalyser i forbindelse med oppussing eller andre endringer i virksomheten
  • Som leder, sett et godt eksempel, følg regler og rutiner, delta i øvelser og trening.
  • Som administrerende direktør, sørg for at det alltid er noen eller noen, med tilstrekkelig kompetanse, som fokuserer på brannvernarbeid. Følg opp resultatene av arbeidet og sørg for å bestrebe en kontinuerlig forbedring.
Powered by Labrador CMS