I Lærdal sto det enkelte hus igjen midt i blant alle de som var brent ned.
I Lærdal sto det enkelte hus igjen midt i blant alle de som var brent ned.

Mange branner oppstår utendørs: Ny standard for å beskytte fasader og tak mot brann er klar

Hittil har fokuset både i regelverk og i brannforebyggende arbeid vært å sørge for at branner ikke oppstår innvendig i en bygning. Men faktisk oppstår og sprer en femtedel av brannene seg utvendig. Det er flere grep man kan gjøre for at bygningen skal bli mer robust mot denne type branner. Nå er det kommet en ny standard som viser hvordan man kan beskytte fasader og tak mot branner utenfra.

Publisert Sist oppdatert

Standarden NS 3912:2020 Utvendig brannbeskyttelse av bygninger kan brukes i planleggingen, beregningen og verifiseringen av brannsikkerhet for utvendig brannbeskyttelse av bygninger på en enhetlig måte. Både arkitekter, utbyggere, bygg- og brannprosjekterende og virksomheter som driver med branntetting og slokking vil ha nytte av å bruke den.

En femdel av bygningsbrannene kommer utenfra

Det har alltid vært et stort fokus på at branner starter innendørs, og brannsikkerhetstiltakene har tradisjonelt derfor vært mest konsentrert om å forhindre eller varsle om denne type branner. Men faktisk oppstår og spres en femtedel av bygningsbrannene utvendig.

Den nye standarden skal gjøre det lettere å sikre en bygning mot branner som truer utenfra, og forhindre at en brann brenner seg gjennom bygningskonstruksjonen, skjuler seg i bygningskonstruksjonen eller brenner igjennom et rom og deretter sprer seg til flere etasjer i bygningen.

Også dagens regelverk konsentrerer seg mest om å forhindre brann innvendig, og sier lite om utvendig brannbeskyttelse. Men det finnes mange eksempler på at om en utvendig brann oppstår, så er resultatet ofte totalskade for blant annet næringsbygg. Forsikringsselskapene må ofte ut med store erstatningsutbetalinger. Også Lærdal var et grelt eksempel på hva som kan skje når værforholdene gjør brannspredning fra en bygning til en annen veldig enkelt. Det er dette den nye standarden vil gjøre noe med. Den gir en standard metodikk for å oppnå kontrollerbar dokumentasjon og homogen ytelse for å sikre mot utvendig brann.

Innholdet i standarden

Standarden beskriver hvordan en utvendig brann vil kunne utvikle seg, og hvor lang tid det vil ta før flammene sprer seg inn og gjennom ulike deler av en bygning. Standarden tar også for seg fire ulike type bygninger og miljø; urbant, høye bygg, småhusbebyggelse og villmark.

Den beskriver både passiv og aktiv brannbeskyttelse. Den som prosjekterer kan hente ut spesifikasjoner og standarder for ytelse i tabeller for et gitt bygg. Det er også gitt en beskrivelse av hvordan leverandører av aktive brannbeskyttelsesanlegg skal gi en sluttattest, og hvilke krav som her gjelder.

I tillegg tar standarden for seg verifisering av brannbeskyttelsestiltak med henvisning til andre aktuelle standarder. Vedlikehold av brannbeskyttelse er viktig for å opprettholde brannsikkerheten, og vedlikehold har derfor fått et eget kapittel i standarden.

Standarden inneholder også et tillegg med en prøvemetode for å dokumentere ytelsen til passive eller aktive tiltak eller en kombinasjon for å beskytte høye brennbare vegger mot utvendig brann (CW-test).

Kilde og link til standarden:

https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/bygg-anlegg-og-eiendom/2020/ny-standard-om-utvendig-brannbeskyttelse/

Powered by Labrador CMS