Samarbeidspartnere var KA, Østre Agder brann og redning, Oslo brann og redning, Bergen brannvesen, RISE Fire Research, Riksantikvaren og Riksantikvarieämbetet. Rapporten etter dette arbeidet finner du i Brage.

Prosjektet ble videreført i 2023 med laboratoriestudie av tekstilenes motstandsevne mot brann og vannpåkjenning. Dette ble utført hos RISE Fire Research og rapporten etter testene finner du her. Nina Kjølsen Jernæs er prosjektleder. 

Kjølsen Jernæs forteller at: 

- I dette prosjektet ser vi på en liten del av et større bilde i den helhetlige beredskapen i Norge, og undersøkt hvordan vi kan beskytte uerstattelige gjenstander fra brann. Det har vært et flott samarbeid mellom brannvesener, eiere, forskning og andre aktører for å sikre best mulig beskyttelse av vår felles kulturhistorie.

Leder for den eksperimentelle studien hos RISE Fire Research, forsker Ragni Fjellgaard Mikalsen sier:

- Vi har utviklet en testmetodikk for å kunne si noe om tekstilets evne til å tåle påvirkning av brann og deretter vann, det har vært en spennende og tverrfaglig problemstilling å ta tak i. Det var overraskende å se den relativt store forskjellen mellom de ulike tekstilene. 

brennaktuelt.no vil følge opp disse studiene og presentere nye resultater av arbeidet.