Pilotforbundet er bekymret for hva som vil skje, om det begynner å brenne i et fly. I dag finnes det ikke tilgjengelige røykdykkere på norske flyplasser.
Pilotforbundet er bekymret for hva som vil skje, om det begynner å brenne i et fly. I dag finnes det ikke tilgjengelige røykdykkere på norske flyplasser.

Manglende brannsikkerhet på norske flyplasser

Det er få brann- og redningstjenester på norske flyplasser. Pilotforbundet og Norges Handikapforbund er bekymret over manglende brannsikkerhet, og er redd for at liv vil gå tapt om det ikke skjer endringer snart.

Publisert

Pilotforbundet har klaget til Avinor og Luftfartstilsynet om den manglende brannsikkerheten ved norske flyplasser, men så langt har lite skjedd.

– Innsparingene har ført til færre redningspersoner på jobb, mindre trening for dem som er igjen, og i praksis avvikling av røykdykkere på grunn av manglende kursing og sertifisering, sier leder av Flysikkerhetskomiteen i Pilotforbundet, Stian Holmlimo Kvam, til NTB.

Krevende evakueringssituasjoner

Dersom det begynner å brenne i et fly, har ansatte ansvar for evakuering innen 90 sekunder. Men i dag har ingen av dem utstyr eller kompetanse til å utføre røykdykking og bære med seg personer som ikke selv er i stand til å gå.

Dermed vil man i slike situasjoner være tvunget til å vente på bistand fra nærmeste brannstasjon, eller fylket, som har tilgjengelige røykdykkere.

– Brann og redningstjenestens første prioritet er å redde liv, enhver innsparing som reduserer deres evne til det, er uakseptabelt, sier Holmlimo Kvam.

– Sender signal om hvem som skal reddes og ikke

Nestleder i Norges Handikapforbund, Magnhild Sørbotten, støtter opp om Pilotforbundets advarsel. Hun sier funksjonshemmede skal ha lik mulighet til å reise som andre, og er bekymret for hva som kan skje, om stortingspolitikere ikke engasjerer seg i saken.

– Mange har vanskelig for å evakuere seg like raskt på egen hånd, og manglende røykdykkere blir et alvorlig signal om hvem som skal reddes ved brann- eller røykutvikling.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS