Ny RISE-rapport har sett på tetting av ventilasjonsfilter med brannrøyk

RISE Fire Research har nå publisert rapporten “BRAVENT – Tetting av ventilasjonsfilter med brannrøyk”. Arbeidet er en del av BRAVENT-prosjektet, der målet er å finne svar og dokumentasjon på aktuelle problemstillinger knyttet til ventilasjon og brann. Dette er undersøkt ved å utføre ulike eksperimentelle brannforsøk.

Publisert Sist oppdatert
Filter blir tatt ut av filterkassetten og vekten blir notert underveis i testen. I bakgrunnen ser man hetta som samlet opp røyken.
Filter blir tatt ut av filterkassetten og vekten blir notert underveis i testen. I bakgrunnen ser man hetta som samlet opp røyken.

I studien har det vært gjennomført to testserier for å undersøke tetting av ventilasjonsfilter med brannrøyk. I forsøkene er brannrøyk trukket gjennom et ventilasjonsfilter, og det ble deretter målt hvor fort filteret ble tett.

- Målet var å se om hvordan vår generelle "trekk-ut"-strategi for røykkontroll påvirker ventilasjonfiltre og behov for "by-pass"-løsninger, sier Hugo Haug, som er fagansvarlig brannteknikk i Omsorgsbygg.

- Og studien underbygger at vår generelle "trekk-ut"-strategi viser at det er behov for "by-pass"-løsninger, for å være på den sikre siden mot at filtre går tett og vifter går varme, forteller Haug videre.

For å sikre at et ventilasjonsanlegg ikke bidrar til å spre røyk og brann, velger man primært to strategier: "trekk-ut"-strategi eller steng-inne strategi. Ved en "steng-inne"-løsning er det installert spjeld alle steder der ventilasjonskanaler krysser et brannskille. Ved brann vil ventilasjonsanlegget bli stengt ned, og brannspjeld blir lukket for å hindre røyktransport i kanalane. Ved "trekk-ut"-løsningen går anlegget som normalt ved en brann, ellers vil luftmengdene bli økt.

Bilde av det ene testoppsettet.
Bilde av det ene testoppsettet.

Litt om forsøkene

I de fleste forsøkene som er gjennomført gikk det omkring en time før filteret var tett, men det ble også gjennomført forsøk der filteret ble tett i løpet av få minutter.

Eksempelvis viser rapporten til forsøk der filteret ble tettet raskt da det ble brent en liten mengde skumgummi av polyeter i tillegg til treverk. Dette viser at tettingen av filteret i stor grad er avhengig av materialet som brenner. I et annet forsøk ble det testet brent treverk, også her ble filteret tett på få minutter. Dette viser at det også er andre parameter som er avgjørende.

Rapporten viser at det er viktig å sikre røyken i en alternativ rute utenfor filteret, dersom det er nødvendig å opprettholde en viss luftmengde i ventilasjonsanlegget ved brann, grunnet at ventilasjonsfilteret kan bli tett i løpet av kun få minutter.

Studien er finansiert av Omsorgsbygg Oslo KF, Undervisningsbygg Oslo KF, Sykehusbygg HF og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), som en oppfølging av BRAVENT (brannsikker ventilasjon)-rapportene.

Bildet viser brannrommet med bål av påtente trepaller.
Bildet viser brannrommet med bål av påtente trepaller.

Les rapporten her: https://risefr.no/media/publikasjoner/upload/2021/rise-rapport-2021-32-bravent-tetting-av-ventilasjonsfilter-med-brannroyk.pdf

Powered by Labrador CMS