Økning i e-handel under pandemien øker faren for lagerbranner

Zurich Insurance Group har advart om en potensiell økning i lagerbranner på grunn av den pågående pandemien. Etterspørselen etter lagrings- og distribusjonsplass har økt betraktelig, siden Covid-19 i stor grad har flyttet forbrukerne over fra butikkhandel til netthandel.

Publisert Sist oppdatert

Ettersom pandemien har endret måten folk handler på, og at e-handelen har økt betraktelig har etterspørselen etter lagerrom på over 100.000 kvadratmeter, gått opp med 64 % i Storbritannia fjor.

Zurich Municipal har imidlertid advart om at "utdaterte" regler for sprinkleranlegg kan føre til en økning i lagerbranner, skriver fsmatters.com.

Shurgard - et lager med base i Croydon Purley Way ble totalskadd i en brann på 1. nyttårsdag i 2019. Brannvesenet i London uttalte da at selvlagringsenheter er teknisk veldig vanskelige branner å håndtere, da det er vanskelig å vite hva som lagres. Hele den fire meter høye bygningen brant ned i denne brannen.

For høye tall

Antall lager som ble rammet av brann steg med 42 % i året, fra 2019-2020. Denne statistikken har ført til fornyede krav i forhold til at automatiske sprinkleranlegg må være obligatorisk i alle nye lager over 2000 m2 (noe som tilsvarer en tredjedel av størrelsen på en fotballbane).

Foreløpig anbefaler myndighetsveiledningen i Storbritannia, bare sprinklere i lager på mer enn 20.000 kvadratmeter. Dette gjør at Storbritannia henger etter andre europeiske land, blant annet Norge, som har krav om sprinkler fra lager så små som 800 kvadratmeter, og i Nederland lager ned til 1000 kvadratmeter.

Charles Bush, leder for eiendoms- og energikrav i Zurich Municipal, forklarer til fsmatters.com:

- Lageretterspørselen og økningen, bygger opp under den enorme og voksende e-handelssektoren.

- Mot de titalls millioner pund som briter bruker online hver dag, ser dagens sprinklerstandarder ut til å bli stadig mer utdatert, sier Bush.

- I tillegg til å utgjøre en trussel mot liv og helse, så ødelegger også den økende lagervirksomheten forsyningskjeder, og fører til tap av blant annet arbeidsplasser.

- Selv om vi er forpliktet til å hjelpe firmaer i alle størrelser med å håndtere risikoene i lagrene sine, og å komme seg etter en brann, så må regjeringen løse problemene parallelt, legger han til.

- Enhver unnlatelse av å forbedre brannsikkerheten, risikerer å skade Storbritannias voksende e-handelsøkonomi, og de mange jobbene og virksomhetene som er avhengige av denne, sier han.

Må forbedre brannsikkerheten

- Sprinkler er et godt tiltak i en samlet brannsikkerhetsløsning og kan brukes effektivt til å forbedre brannsikkerheten i en rekke nye og eksisterende bygninger, sier Jonathan Dyson, leder for automatiske brannslukkingssystemer ved National Fire Chiefs Council.

- På grunn av størrelsen, omfanget og bruken av lagre og den potensielle risikoen dette utgjør for brannmenn på utrykning, mener vi at alle aspekter må vurderes, sier han.

- Sprinklere er den mest effektive måten å sikre at branner blir undertrykt eller til og med slukket før brann- og redningstjenesten kan ankomme, sier Council videre.

- De redder liv og reduserer skader, så vi må også beskytte brannmannskapene som deltar i redningsarbeidet, for å redusere skadeomfanget på både mennesker, eiendom og miljø.

Brannmannskaper i England deltar i gjennomsnitt på 336 lagerbranner hvert år. Det er nesten én brannhendelse hver dag. Mer enn én av ti flammer (dvs. 14 %) resulterer i total ødeleggelse av en hel lagerbygning. I løpet av det siste tiåret er det registrert branner som har forårsaket 99 omkomne eller skadede personer. Sjokkerende nok, av de 3400 lagerbrannene som brannmannskaper har deltatt på siden 2010, hadde rundt halvparten (49 %) av lokalene ikke brannalarmer installert, mens bare 6 % av dem hadde sprinkleranlegg.

Høyere tap i forsikring

Selv om den langsiktige trenden har ført til at antallet lagerbranner faller, har kostnadene for forsikringskrav økt over hele markedet.

Undersøkelser viser at den gjennomsnittlige kostnaden for store lagerbranner ligger på 5,9 millioner pund i året, i Storbritania. Etterspørselen etter levering neste dag, har økt risikoen for brann, siden forhandlerne har behov for mindre lager som ligger nærmere sentrum av byene. Dette er vanligvis eldre bygninger som utgjør en høyere brannrisiko.

Veksten i detaljhandel på nettet har også understøttet en trend mot høyere og større lagre i 'big box'-stil med mer tettpakkete varer. Automatisering - inkludert bruk av roboter - har ytterligere økt risikoen og kostnadene ved lagerbranner.

- Etter hvert som varehusene øker i størrelse og tetthet, øker også risikoen for tap for eierne, da ødeleggelsene av ett lager påvirker om man har flere, sier Bush.

- Forbrukernes etterspør en raskere leveranse, noe som også betyr at det er veldig liten margin for forsinkelse i behandlingstiden av en bestilling.

- Når en katastrofe inntreffer, påvirker dette hele bedriften. Ved å montere sprinkleranlegg vil skadene som brann påfører reduseres betraktelig, og vil igjen hjelpe bedrifter med å komme seg på beina mye raskere, konkluderer Charles Bush.

Kilde: Fire Safety Matters

Les hele saken her:

https://www.fsmatters.com/e-commerce-boom-risks-more-warehouse-fires

Powered by Labrador CMS