Branndører: Ofte det svake leddet i brannsikkerheten

Feilmonterte branndører eller branndører som på en eller annen måte har mistet noe av brannmotstanden sin er ofte et av de svakeste leddene i brannsikringen i en bygning. Når dørene ikke fungerer som de skal, så vil en brann lett kunne spre seg videre fra en brannseksjon til en annen.

Publisert Sist oppdatert

Det vanligste problemet med branndører er feil montasje. Det vil si at de ikke er montert i henhold til montasjeanvisningen for døren. Det er snakk om både sviktende kontroll og manglende kompetanse for innsetting av brann- og funksjonsdører.

- Vi ser mye dårlig arbeid når det gjelder branndører. Spesielt gjelder dette montering av branndører. Det gjøres ofte feil fordi montørene ikke har fått god nok opplæring av leverandørene. Vi ser også ofte at totalentreprenørene setter ut montasjen til underleverandører som ikke har tilstrekkelig kunnskap, sier Kurt Olsen som er daglig leder i Dørteknikk AS.

- I de prosjektene som vi er med i, vil vi ha innpass for å sjekke opp at monteringen er gjort i henhold til monteringsanvisningen før karmene dekkes til. Karmene er en del av dørleveransen, og veggen må ha samme krav som dør. Derfor må innfesting av karm til vegg og dørfunksjon kontrolleres før videre arbeid kan fortsette. Vi vil være med i prosessen for å sikre at montasjen blir riktig, sier Stein-Egil Ohna som er avdelingsleder for service i Rapp Bomek som samarbeider med Dørteknikk AS på flere prosjekter. Rapp Bomek leverer sikkerhetsløsningene, og er produsent av branndørene. Alle branndører leveres komplett med dørblad og karm.

Branndøren ødelagt

Branndøren kan ødelegges om det er gjort inngrep i døren eller at den er ikke vedlikeholdt som den skal. Ethvert inngrep i sertifiserte dører skal godkjennes av produsent før utførelse. Om leverandører og produsenter får melding av om at det er foretatt endringer på branndøren uten av de har vært involvert, så skal branndør-skiltet tas av dører umiddelbart, og leverandøren varsler både gårdeiere, brannvesen og andre myndigheter om avvik på branndørene.

- Av og til ser vi at branndørene er kuttet av for å passe inn i karmene. Da er de ikke lenger intakte, og opprettholder ikke lenger brannmotstanden som de skal. Det er kun dørprodusentene selv som har anledning til å kutte branndørene. Ingen andre skal foreta kutting av branndørene, sier Kurt Olsen.

Skifting av lås kan ødelegge døren

Enkelte ganger er det også skiftet lås i dem til en type ikke er egnet for å bruke i branndøren, og som også gjør at brannmotstanden er svekket. Skifte av lås skal også alltid godkjennes av leverandør eller produsent.

- Enkelte låsesmeder har sertifisering på at de kan skifte låser i branndører. Men skal det byttes lås i en branndør, er det viktig at man kun benytter sertifiserte låsesmeder til dette. Det er viktig at man får godkjenning fra leverandør eller produsent før det foretas inngrep i låsen, sier Kurt Olsen.

Det kan også være svært enkle ting som gjør at branndørene ikke fungerer som de skal.

- Vi ser ofte at de holdes åpne ved hjelp av treklosser, sier Kurt Olsen.

Karmene ikke gode nok

Andre steder kan det være karmene som er problemet.

- Det hjelper ikke å ha en brannklassifisert dør hvis veggen rundt ikke har samme brannmotstand som branndøren, sier Sten-Egil Ohna.

Det samme er tilfellet om man ikke har tettet gjennomføringene rundt dørene på forskriftsmessig vis.

App-løsning

Dørteknikk AS tilbyr også service- og vedlikeholdsavtaler når de leverer branndører til et prosjekt. Sammen med Rapp Bomek kan de tilby en løsning som gjør det mulig å holde god kontroll på historikken til branndørene.

- Vi har utviklet et system med sjekklister, og hvor hver branndør har sin egen QR-kode som legges inn i en app. Når vi går befaringer i bygget, får vi opp den unike døren sin ID, og da kan vi raskt se om det er gjort inngrep i døren, sier Stein-Egil Ohna.

Eier og bruker av bygget har også tilgang til denne appen, og kan følge med på branndørene. Blant annet får de varsel om når det er på tide med ny service av branndørene. Informasjonen kan også brukes av brannvesenet når de er på tilsyn i bygget.

Har man inngått en vedlikeholdsavtale med Rapp Bomek og Dørteknikk, så skal ingen andre gjøre inngrep på branndøren mellom de årlige kontrollene som omfattes av kontrollavtalen med selskapene. Dermed kan eier alltid være sikker på at branndørene ikke er svekket, og at brannsikkerheten i bygningen er forringet.

Leverandør skal ha beskjed om endringer

- Også der vi ikke har service- og vedlikeholdsavtaler, skal endringer i branndøren alltid meldes inn til leverandør. Det skal ikke byttes låser eller foretas andre inngrep på døren uten at leverandøren blir godkjenner dette, sier Stein-Egil Ohna.

Om byggeiere overholder dette, så er det et godt system som vil fange opp når branndørene ikke lenger opprettholder sin funksjon. Men dessverre så er det ikke alle som er så nøye med å overholde dette, og det kan få store negative konsekvenser den dagen det begynner å brenne i bygget.

Sanksjonsmuligheter

Stein-Egil Onha sier at de ofte kommer over mange feil og mangler i bygg rundt omkring.

- Vi legger vekt på å være i en god dialog med eier og bruker av bygningen, og forklarer dem hva som er problemet om ikke branndørene fungerer som de skal, sier han.

Men enkelte ganger kommer de over så grove feil og mangler at de ikke har noe annet valg enn å fjerne skiltet som viser at dette er en branndør.

- Dette er ikke noe vi tar lett på. Men om det ikke er mulig å få eieren eller brukeren til å forstå alvoret av å svekke branndørene, så har vi ikke noe annet valg, sier Stein-Egil Ohna.

Powered by Labrador CMS