Vanskelig å gjenbruke trematerialer i prosjekter med brannkrav

I Norge som ellers i Europa er det stort fokus på gjenbruk av byggematerialer og sirkulær økonomi. Men det er utfordringer i forhold til blant annet å måle hva resirkulerte materialer tåler av styrke og last. I tillegg er det problemer med gjenbruk i prosjekter hvor det stilles brannkrav til materialene.
Danske DBI har et prosjekt på gang når det gjelder bærekraft, og blant annet hvordan byggematerialer kan anvendes på en brannsikker måte som tilfredsstiller krav i forskriftene.

Publisert

Det danske tidsskriftet Brand & Sikring som gis ut av Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) har en interessant artikkel på trykk om gjenbruk av byggematerialer. Blant annet at brannkrav stikker kjepper i hjulene for å anvende resirkulerte materialer. Det finnes ingen metode for å brannteste og klassifisere gjenbrukte materialer, og dermed blir det vanskelig å dokumentere egenskapene deres når det gjelder hva de for eksempel tåler av brannbelastning.

- Energien i byggematerialer utgjør 50 % av all den energi som en bygning forbruker i sin levetid. Derfor er innebygd energi i fokus, sier Simon Sköld som er forskningskonsulent hos DBI, og arkitekt MAA til Brand & Sikring.

I Danmark som i Norge er det et stort potensial for å effektivisere byggebransjen. Byggeprosjekter står for 40 % av det globale energiforbruk og 40 % av det produserte avfallet. Både for å få ned energiforbruket og mengden avfall, er gjenbruk av byggematerialer fornuftig.

- Noen produkter er lettere å gjenvinne enn andre. Betong kan anvendes som fyllmasse i vegprosjekter, og benyttes i produksjon av ny betong. Teglsten som er benyttet uten sement er det også ukomplisert å gjenbruke. Men er det brukt sement eller lim, er det i praksis ikke mulig å gjenbruke materialene fordi det vil kreve mye å bearbeide dem. Dessuten er konstruksjonsmaterialer i tre vanskelig å gjenbruke fordi det er vanskelig å fastslå styrken i gammelt treverk – og det er billigere å kjøpe nytt, sier Simon Sköld.

Ubrukelige branndører

Problemet er at det ikke finnes noen metode for å brannteste og klassifisere gjenbruksmaterialer. Det betyr at resirkulerte materialer ikke kan brukes hvis det stilles krav til dem når det gjelder for eksempel styrke eller brannegenskaper. Har man 100 branndører fra en bygning, og tester en av dem, så kan man ikke vite om de øvrige dørene har de samme branntekniske egenskaper som dem som er testet. De kan ha vært utsatt for ulik type bruk og behandling, og dette kan ha påvirket egenskapene deres.

- Derfor er det ikke mulig å fastslå egenskapene deres, og man vet ikke hva man har med å gjøre. Dermed er de ubrukelige som branndører. Når det gjelder styrken på gjenbrukt konstruksjonstømmer, finnes det eksempler fra Storbritannia på at man kan scanne og klassifisere på bakgrunn av dette. Men det er betydelig vanskeligere på brannområdet hvor en test jo er destruktiv, sier Simon Sköld.

Dermed kan man kun anvende resirkulerte materialer som det ikke stilles brannkrav til. Er det krav til brannklassifisering, så må man bruke nye byggematerialer.

Både utfordringer og muligheter

DBI jobber imidlertid med å finne løsninger på denne utfordringen. Blant annet i forbindelse med et prosjekt om aldring i trefasader og materialets egenskaper i denne forbindelse.

- I prosjektet ser vi blant annet nærmere på hvordan man sikrer korrekte prøver fra eldre trematerialer, sier Simon Sköld.

Håpet er at man på litt lengre sikt skal kunne brannteste prøvene i mindre skala, og dermed kunne forutsi hvordan produktet vil klare seg i en fullskalatest. Da kan man unngå å foreta en destruktiv test av hele materialet.

- Vi er også i en tidlig fase i utviklingen av en DS-standard for sirkulært bygg. Muligens kan det også bli snakk om et separat klassifiseringssystem for gjenbrukte materialer eller kanskje er ordning hvor man tillater at en andel av prosjektet består av brennbare materialer eller materialer som er gjenbrukt. Det er store utfordringer når det gjelder resirkulerte trematerialer, men det er også store muligheter, sier Simon Sköld.

DBI vil fremover fokusere på bærekraft, herunder også hvordan byggematerialene kan gjenbrukes på en brannsikker måte, og slik at de tilfredsstiller krav i forskriftene.

Mer informasjon og kilde:

https://brandogsikring.dk/nyheder/2020/svaert-at-genbruge-byggematerialer-med-brandkrav/

Powered by Labrador CMS