Tør du ta ansvar for brannsikkerhetsstrategien?

Hvilket ansvar har man når man ikke følger opp brannkonseptet i et tiltak og finner egne løsninger som bryter med ytelsene som skal tilfredsstilles? Jeg tror ikke alle er klar over hvilket risiko man påtar seg om ikke brannkonseptet følges helt ut.

Publisert Sist oppdatert

Jeg har tidligere skrevet om den tilfeldige brannkompetansen i prosjekter i byggebransjen, spesielt som følge av manglende søkelys på brannsikkerhet i de forskjellige fags utdanninger.

Morten Iversen Berland
Morten Iversen Berland

Dette er ikke den eneste utfordringen vi har i bransjen. Aktører innenfor brannsikring - slukkeanlegg, brannalarmanlegg og ledesystemer, er ikke alltid helt klar over sin rolle i planleggingen av brannsikkerhet og hvor grensene for ansvar går. Mitt inntrykk er at de, som naturlig nok har emnet høyt oppe på agendaen, tross av dette ikke er helt klar over hvilket ansvar de har om de tar valg på siden av det som er bestemt i Teknisk forskrift, og følgelig, brannkonseptet.

Ulik håndtering

Som brannrådgiver opplever jeg måten å håndtere brannsikkerheten på hos de forskjellige aktørene i bransjen svært forskjellig. Det finnes nok store forskjeller i hvordan dette oppleves, og for min egen del spenner seg fra aktører som putter brannrapporten i en skuff, til andre som fullt og helt forstår og følger de ytelser som er gitt.

Eksemplene er for min del mange. I et møte en gang kom det meg for øret at sprinkleringeniøren kunne finne på å kun lese gjennom referanselisten i brannkonseptet for å se hvilke type slukkeanlegg som krevdes i bygget. Dette ble da gjort uten å gjennomgå faktiske ytelser som skal oppfylles.

Det ble i samme møte uttrykt frustrasjon over brannrapporter, der hvor referanselisten gjerne var oppført med flere standarder for prosjektering av slukkeanlegg. Dette gjorde derfor den videre prosjekteringen vanskelig. I diskusjonen i etterkant ble arbeidsmetoden forsvart med at brannrådgiver stort sett legger til ytelser som bryter med gjeldende standard for slukkeanlegget, og at dette ble oppfattet som en unødvendig innblanding i prosjekteringen av sprinkleranlegget. Dette er ikke et isolert tilfelle, og lignende holdninger finnes også blant aktører innen ledesystem og brannalarmanlegg.

Forvirring rundt ansvar

For meg virker det som at det finnes en forvirring omkring hvilket ansvar som ligger under fagområdet «prosjektering av brannkonsept» i SAK10, og hvem som sitter med dette ansvaret. Når aktørene innen brannsikring i bygg går på tvers av det som er bestemt tidlig i prosjektet – som vil si totalsikkerheten i bygget - så blir det vanskelig å konkludere med hvordan det endelige resultatet blir.

Hvorfor er dette egentlig så vanskelig? Mangler det tid og ressurser til å se hvilke føringer som gjelder? Må vi øke kompetansen, eller forbedre holdningene? For det mangler nemlig ikke veiledning fra myndigheter og andre.

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har i SAK10 tydelig angitt ansvaret for fagområdet, sammen med hvilken kompetanse som kreves. Det er derfor fra myndighetshold svært klart hvem som, kan og skal, påta seg dette ansvaret. Rådgivende Ingeniørers Forening, RIF, har siden 2005 hatt en egen veileder som beskriver denne planleggingen, Ansvar for planlegging av brannsikkerhet.

Oss og dem?

Fra tid til annen får jeg høre om brannrådgiveren som ikke vet hvordan ting egentlig skal være. Jeg opplever rett og slett at det har fått etablere seg en viss "oss og dem"-holdning. Det skal ikke mye til for å endre dette til "vi". Men dette krever involvering og samarbeid når man oppdager at egen oppfatning kolliderer med andres. Den største feilen vil i hvert fall være å skyve problemet under teppet og fortsette som man har gjort før.

Hvorfor ta sjansen? Ved å la være å følge ytelsene i brannkonseptet, gjør at man påtar seg et prosjekteringsansvar som man formelt sett ikke kan ta på seg. Egen ansvarsforsikring kan være ugyldig og man kan risikere å sitte igjen med hele regningen dersom avvik blir oppdaget og man har prosjektert feil.

Byggherre får heller ikke det bygget de har bestilt med en samlet dokumentasjon som heller ikke samsvarer. I beste fall for brannsikkerheten, så blir tekniske anlegg overdimensjonert og man ender “kun” opp med et unødvendig dyrt anlegg. I verste fall fører en feilprosjektering til at totalsikkerheten i bygget svekkes. Verken det ene eller det andre er vi tjent med.

Powered by Labrador CMS