Disse har fått en mye mer brannsikker hverdag.
Disse har fått en mye mer brannsikker hverdag.

El-kontroll har gitt 90 prosent nedgang i husdyrbranner

Etter fem år med el-kontroll og varmesøkende kamera, har brannene i driftsbygninger gått ned med 90 prosent. Før dette tiltaket ble innført i 2014, var det i gjennomsnitt 30 husdyrbranner i året. I 2019 var det tre branner hvor til sammen fire husdyr mistet livet. 20 000 bønder har nå fått utført el-kontroll med varmesøkende kamera i driftsbygningene og i bolighusene sine, og kontrollene har avdekket alvorlige el-feil på annethvert gårdsbruk.

Publisert Sist oppdatert

El-relaterte branner har vært en hovedutfordring i landbruket i mange år. Det er tøffe forhold for elektriske anlegg og elektrisk utstyr i driftsbygninger, og ikke alle bønder har vært like flinke til å få anleggene sine kontrollert.

Laveste som er registrert

I 2019 var det 132 branner med skader over 100 000 kroner. Til sammen betalte forsikringsselskapene ut 140 millioner kroner. Dette er det laveste som er registrert av Landbrukets brannvernkomité (LBK).

De siste åene har det vært et problem at også bolighusene på gårdsbrukene har hatt en økning i antall branner. I 2017 ble el-kontrollen med varmesøkende kamera derfor utvidet til også å omfatte bolighuset på gården.

Statistikken for antall boligbranner viser også en nedgang til 179 branner i 2019. Totalt kostet disse brannene 263 millioner kroner. Året før var det 198 branner i bolighus, og brannene kostet 328 millioner kroner.

El-kontroll med varmekamera er svært effektivt for å avdekke el-feil (foto: Gjensidige).
El-kontroll med varmekamera er svært effektivt for å avdekke el-feil (foto: Gjensidige).

Alvorlig el-feil på annethvert gårdsbruk

En skreddersydd el-kontroll for landbruk kombinert med bruk av varmesøkende kamera har vært det viktigste tiltaket for å redusere antallet landbruksbranner. Disse kontrollene har avdekket i snitt en alvorlig brannfarlig el-feil på annethvert gårdsbruk. På fem år har over 20 000 bønder fått utført kontrollen.

Alarmsendere

I tillegg har LBK også satset på installasjon av alarmsendere som varsler bonden over mobiltelefon at brannalarmen har løst seg ut. Det har skjedd at en driftsbygning som har hatt brannalarm installert har brent ned fordi bonden ikke hørte at brannalarmen hadde løst seg ut. Nå har 16 000 bønder montert en slik alarmsender i driftsbygningen sin.

Siden 2016 har i tillegg har 5700 bønder deltatt på kurs i varme arbeider hos Norsk Landbruksrådgivning både for å øke kunnskapen sin om brannforebyggende arbeid og for å lære seg å slokke et branntilløp.

Oppfordres til å fortsette med brannforebygging

God innsats fra norske bønder har endret utviklingen av landbruksbranner, og spesielt fokus på brannsikkerhet i husdyrbygg har gitt gode resultater. Status for 2019 er en 90 prosent nedgang i husdyrbranner på fem år, og bøndene oppfordres til å fortsette det forbilledlige arbeidet, skriver LBK i en pressemelding.

Tiltak for å redusere landbruksbranner

LBK har innført en rekke tiltak som har gitt god effekt:

  • 2010: Svakhet på motorvern for vifter ble avdekket. Krav om manuell resett av motorvern eller temperaturføler koblet til brannalarm
  • 2011: Krav til brannalarm innført for svin (som den siste av husdyrproduksjonene)
  • 2014: Innført el-kontroll med varmesøkende kamera i driftsbygninger.
  • 2015: Krav om alarmsender for brannalarm (varsling til mobiltelefon)
  • 2016: Krav om sertifikat i varme arbeider.
  • 2017: Boliger på gårdsbruk inkluderes i el-kontroll med varmesøkende kamera.

(Kilde: LBK)

Powered by Labrador CMS