40 øyeskader siste tre år: Stadig flere vil forby privat fyrverkeri

Også i år var det 10 personer som fikk øyeskader i forbindelse med oppskyting av fyrverkeri. Dette tallet går ikke nedover til tross for opplæring og sertifisering av de som selger fyrverkeri og anbefalinger om bruk av beskyttelsesbriller. I tillegg øker motstanden blant folk til privat oppskyting av fyrverkeri. Hele 68 % er helt enig eller delvis enig i at oppskyting av privat fyrverkeri bør bli forbudt i henhold til en undersøkelse som er gjennomført av NITO. Det er økning i forhold til samme undersøkelse fra 2019. Da ville 67 % ville ha et forbud.

Publisert Sist oppdatert

Selv om årets nyttårsfeiring skulle være mer neddempet enn vanlig, fikk 10 personer øyeskader som følge av oppskyting av fyrverkeri. For tre av disse er skadene alvorlige, melder NRK. I henhold til tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har 40 personer fått øyeskader på grunn av fyrverkeri de siste tre årene.

Skadetallene etter oppskyting av fyrverkeri har ligget på samme høye nivå i mange år til tross for at det er innført sertifiseringsordninger av dem som selger fyrverkeri, slik at de skal informere brukerne.

Det er Norsk brannvernforening som drifter sertifiseringsordningen på vegne av DSB. Det er rundt 5000 som har tatt sertifikat, og sertifiseringskurset koster 3800. Dette betyr at ordningen har gitt 19 millioner i inntekter de siste årene, men likevel ser vi liten nedgang i skadetallene.

I tillegg til alle personskadene, var det også flere boligbranner på nyttårsaften som man i media spekulerte i om var forårsaket av fyrverkeri. Blant annet både i Bergen og Bodø.

Økende motstand mot fyrverkeri

NITO undersøker hvert år holdningene blant folk til oppskyting av privat fyrverkeri. I år viser tallene i undersøkelsen at hele 68 % er enig eller noe enig i at privat fyrverkeri burde forbys. Årsaken til at folk vil ha forbud mot privat fyrverkeri er alle personskadene og boligbrannene dette fører til.

- Ulykker i forbindelse med fyrverkeri har tragiske følger for enkeltmennesker hvert år, med alvorlige personskader og materielle skader. Bare øyeskadene alene er god nok grunn til at norske politikere bør innføre forbud mot privat bruk av fyrverkeri, sier Kjetil Lein som er visepresident i NITO i en nyhetsmelding om undersøkelsen på NITO sine nettsider.

Link til undersøkelsen:

https://www.nito.no/aktuelt/2020/12/mer-enn-halvparten-mener-det-er-riktig-a-forby-private-fyrverkeri/

Powered by Labrador CMS