(Arkivfoto)
(Arkivfoto)

Veileder for brennbare kuldemedier underveis

Utfasing av HFK-gasser har bidratt til økt bruk av brennbare og giftige kuldemedier. Regelverket for disse er komplisert, og det er lett å gjøre feil. Derfor har tre bransjeforeninger gått sammen om å lage en veileder som vil gjøre det enklere å bruke slike stoffer på en brannsikker måte.

Publisert

Det er nettstedet til NemiTek som melder dette.

Det er de tre foreningene Norsk Varmepumpeforening (NOVAP), Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE) og Norsk Kjøleteknisk Forening som samarbeider om å lage veilederen. Den skal inneholde prosjekteksempler og sjekklister, og skal lanseres i løpet av høsten.

- Hovedpoenget er at det skal bli enklere å bygge sikre anlegg. Målet er å gjøre det enklere å ta i bruk naturlige kuldemedier i de typer anlegg hvor dette egner seg, sier Vidar Havellen i Norconsult på NemiTek sine hjemmesider. Havellen leder arbeidet med veilederen.

Det skal bli en veileder for preaksepterte løsninger for bruk av CO2, propan og ammoniakk, og hvor det stilles krav til sikkerhetsløsninger, oppstillingssted, anleggstype, kuldemediefylling, byggformål og lignende. Veilederen skal basere seg på termer og krav gitt i NS-EN 378:2016 del 1–4, samt siste utgave av Norsk kulde- og varmepumpenorm.

- Prosjektet vil primært ha fokus på de nevnte naturlige kuldemediene, men tiltak og sjekklister utarbeides slik at de også kan benyttes for brennbare kuldemedier i klasse A2L med lav GWP, sier Havellen i artikkelen hos NemiTek.

Det er meningen at sjekklistene i veilederen skal erstatte behov for enklere ROS-analyser. For anlegg som ikke er dekket av veilederen, skal det utføres ROS-analyse som i dag, og anlegget må bygges i tråd med gjeldende regelverk.

Veilederen skal være tilgjengelig for alle.

- Målet er å gjøre det enklere å ta i bruk naturlige kuldemedier i typer de anlegg hvor dette egner seg, sier Vidar Havellen på NemiTeks hjemmeside.

Kilde og mer informasjon:

Ta debatten på sosiale medier:

https://nemitek.no/gwp-hfk-kuldemedier/brennbar-veileder-kommer-i-host/131672

Powered by Labrador CMS