Kjølemedium skal holde koronavaksinen kald under lagring: Kan skape farlige situasjoner

Nå rulles koronavaksinene ut for fullt, og alle er glade for at vi nå går inn i en mer optimistisk fase når det gjelder covid-19. Men i og med at Pfizer-vaksinen må oppbevares kaldt, er man avhengig av å benytte forskjellige kjølemedium for å holde temperaturen lav nok. Da er det visse ting man må passe på for å unngå farlige situasjoner som kan skade dem som skal håndtere disse stoffene.

Publisert

Det er sykehjem som står øverst på lista når det gjelder å få denne vaksinen først, og der er kanskje ikke alle vant til å håndtere ulike kjølemedium som oppbevaring av denne vaksinen bringer med seg. Det vil enten dreie seg om tørris, flytende nitrogen eller brennbare kompressordrevne kjølemedium som blant annet propan.

Tørris

Tørris er karbondioksid (CO2) i fast form. Når tørrisen smelter, vil CO2-innholdet i rommet øke. Det vil samtidig redusere oksygen i lufta hvis det ikke er sørget for tilstrekkelig ventilasjon. Dette kan ha uheldige effekter på helsen til folk som oppholder seg i rommet over lengre tid - og i verste fall kvelningsfare. Derfor er det viktig med god ventilasjon.

Tørris er også under konstant overgang til gass. Derfor bør ikke tørris oppbevares i lukket beholder, fordi trykket vil øke og tilslutt forårsake at beholderen eksploderer.

Tørris er også ekstremt kaldt (−78,5 °C ), og vil kunne forårsake frostskader om man får det direkte på huden.

Flytende nitrogen

Flytende nitrogen er et annet kjølemedium som sannsynligvis vil bli brukt. Dette kalles kvelstoff, og det er ikke uten grunn. Dette stoffet har mange av de samme egenskapene som tørris og CO2. Det vil si at det fortrenger oksygeninnholdet i rommet om man ikke sørger for å lufte godt ut.

Kjølemidler med brennbare gasser

For lagring av store mengder med vaksiner, kan det også være snakk om å benytte kompressordrevne kjølemedium med brennbare gasser som propan. Propan er en eksplosiv gass som det er strenge krav til hvordan den skal oppbevares i en bygning. Her må man foreta en skikkelig risikoanalyse, og sørge for at man ikke legger forholdene "til rette" for svært farlige situasjoner.

Powered by Labrador CMS