Her kan man teste ulike måter for å forhindre at fjøset brenner.
Her kan man teste ulike måter for å forhindre at fjøset brenner.

Tryggere grisefjøs med fokus på elsikkerhet i landbruket

I 2020 ble det registrert 141 branner i driftsbygninger og 140 boligbranner med skade over 100 000 kroner på norske gårdsbruk. Samlet skadeserstatning for branner i bolighus og driftsbygninger var henholdsvis 254 og 198 millioner kroner. Med sin nye satsning på elsikkerhet i landbruket håper Energisenteret å bidra til et tryggere landbruk.

Publisert Sist oppdatert

I fjor omkom til sammen 852 husdyr i brann. Tallet er vesentlig lavere enn for de siste 10 års gjennomsnitt, som var 6 800 dyreliv i året. De fleste branntilløp i driftsbygninger har elektrisk årsak og særlig varmgang i sikringsskap, kan være en direkte årsak. Og målet er at ingen dyr skal omkomme i brann.

Å bidra til et tryggere landbruk, håper og tror Energisenteret at de kan bidra til, ved å lære 150.000 gjester hvert år om elsikkerhet, smittervern og termografi i Landbruket. Energisenteret ligger i Hunderfossen Eventyrpark i Fåberg. De har nærmere 150.000 gjester hvert år. I løpet av sommersesongen er det opptil 140.000 gjester innom senteret. Resten av året underviser de nærmere 10.000 skoleelever fra hele Innlandet. De fleste går i 7. og 10. trinn, men også elever ved videregående skoler kommer på besøk. Da er det i all hovedsak de som studerer El-energi.

Disse elevene får et skreddersydd opplegg rettet mot sluttkontroll i senterets elsikkerhetavdeling. Her er det laget en leilighet med innlagte feil elevene skal finne. Samtidig får de et sikkerhetskurs og en innføring i jordplatemåling. Også alle lærlinger i Innlandet besøker senteret i løpet av læretiden for å friske opp kunnskapene sine.

På Energisenteret må man selv prøve og feile for å løse ulike problemstillinger.
På Energisenteret må man selv prøve og feile for å løse ulike problemstillinger.

Ny utstilling

Da senteret åpnet den nye utstillingen, Elsikkerhet i landbruket, ble også dette en vesentlig del av undervisning. Fokuset ligger på visuell kontroll, jording, termografi og sluttkontroll.

– Etter å ha drevet med sluttkontroll for VG2 El-energielever, lærlinger og enkelte bedrifter, så vi behovet for å utvide utstillingen og sette fokus på landbruket, forklarer daglig leder Bjørn Kleiven.

Daglig leder Bjørn Kleiven ved smitteslusa til utstillingen Elsikkerhet i Landbruket.
Daglig leder Bjørn Kleiven ved smitteslusa til utstillingen Elsikkerhet i Landbruket.

- Innlandet består av mange gårdsbruk. Her har det historisk sett vært en del branner, samt en del utfordringer med korrosjon og elektriske feil, fortsetter han.

- Dagens gårdsbruk er høyteknologiske og en skal ha tunga rimelig beint i munnen når en prosjekterer et nytt fjøs, sier Kleiven.

Energisenteret har fått med seg en samlet bransje til utstillingen. Av samarbeidspartnere har de blant andre Landkreditt, Norges Bondelag, Landbrukets brannvernkomitè, Gjensidige, Elotec, Fjøssystemer, Eika, Minel og Oppland fylkeskommune. – Vi skjønte fort at det var stor interesse for en slik utstilling med teststasjon, da så og si alle vi spurte ønsket å stille opp, sier den daglige lederen.

- Vi har etter åpningen hatt besøk av mange som har latt seg imponere, forteller han.

- Det unike med utstillingen er at den har to ulike modus. Én for den tradisjonelle gjesten i Eventyrparken, som lærer mer generelt om elsikkerhet, samt én for fagarbeiderne som går skikkelig i dybden for sitt eget fag.

Grisefjøs og høyteknologi

Utstillingen er høyteknologisk. Det er blant annet brukt AR-teknologi. For i fjøset finnes det ikke dyr, iallfall ikke før en løfter opp IPaden. Da yrer det av griser i fjøset. En kan velge å trykke på det aller meste på skjermen for å finne feil og mangler, samt få ytterligere informasjon rundt temaet elsikkerhet.

Og skal vi tro den daglige lederen, var valget av et grisefjøs veldig bevisst.

– Grisen er nok det dyret som er hardest for innredningen i fjøset. Korrosjon i landbruket er et veldig betent spørsmål. Når helt nye innredninger ruster etter kort tid, er det veldig viktig at elektrikeren vet hvordan han skal gjøre jobben ordentlig, sier Kleiven.

- I mars gjennomførte vi et webinar i samarbeid med Innlandet Bondelag med temaet korrosjon i landbruket. Her stilte representanter fra blant andre Fjøssystemer, Felleskjøpet, Landbrukets brannvernkomitè og Elsikkerhet Midt-Norge opp.

Lek og læring gir et godt grunnlag for videre engasjement og kunnskap.
Lek og læring gir et godt grunnlag for videre engasjement og kunnskap.

- Webinaret med det forholdsvis smale temaet fenget stort, smiler Kleiven. – Nærmere 4000 personer har sett hele webinaret. Det er vi veldig godt fornøyd med, sier daglig leder, som nå ser fram til en ny sommersesong som forhåpentligvis blir litt mer åpen enn fjoråret. For det må tas hensyn til Covid-19. – I fjor slapp vi omtrent inn halvparten av det vi gjør i en normalsesong. Det fungerte veldig greit og vi hadde ikke ett eneste tilfelle av smitte, påpeker Kleiven.

– Vi ser at familiene bruker en god del tid på denne utstillingen. Fra de går inn, hvor de lærer om hvor viktig hygiene er blitt i landbruket, via det tekniske rommet der en ved hjelp av termografi skal finne potensielle brannfeller, til en er kommet inn i grisefjøset.

- Her lærer de mye om elsikkerhet, men fokuset er også på mating, renhold, smittevern og trivsel. For selv om en skulle tro grisen er glad i rot, er den faktisk et ryddig dyr. Det overrasker nok mange, humrer Kleiven.

Skoleelev som ser til grisene i fjøset ved hjelp av AR-teknologi på Ipaden. Skal tidlig krøkes for god grisebonde å bli!
Skoleelev som ser til grisene i fjøset ved hjelp av AR-teknologi på Ipaden. Skal tidlig krøkes for god grisebonde å bli!
Powered by Labrador CMS