Hvordan forhindre skogbranner som truer bebyggelse?

Klimaendringer og gjengroing øker risikoen for store skogbranner som kan true bebyggelse. Nå er et tverrfaglig forskerteam i gang med å utvikle metoder for å påvise når faren for slike skog- og terrengbranner er størst, og hvordan folk kan bli varslet om dette. Forskerne skal også finne ut av hva man kan gjøre for å forhindre at slike store branner oppstår.

Publisert

I etterkant av blant annet storbrannene i Lærdal og på Flatanger i 2014 var det mange tankeprosesser som ble satt i gang rundt omkring. Hva er det som gjorde at disse brannene ble så store? Hvordan kan man forhindre at dette skjer igjen?

Nå er et tverrfaglig forskningsprosjekt som skal se på dette i gang med arbeidet sitt.

Vi vet at gjengroing av terreng og klimaendringer i form av langvarige tørkeperioder kombinert med sterk vind er en dårlig kombinasjon når det gjelder sannsynligheten for at store skog- og terrengbranner skal oppstå, og som kan true bebyggelse.

DYNAMIC

Forskningsprosjektet "Redusere risiko for brannkatastrofer gjennom dynamisk risikomodellering og risikostyring (DYNAMIC)" har som målsetning å bidra til at vi får bedre kunnskap om hva som kan føre til slike katastorebranner. Forskerne skal utvikle metoder for å kartlegge når risikoen er størst. Prosjektet skal også jobbe med å finne ut av hvordan folk kan bli varslet om at de må være ekstra aktsomme fordi brannfaren er stor. I tillegg skal prosjektet kartlegge og utvikle risikoreduserende tiltak som vil få brannfaren ned. Forskerteamet skal i tillegg bistå brannvesenet med hvordan de kan ha en mer proaktiv beredskap i brannfarlige perioder. Dette vil sette dem bedre i stand til å håndtere framtidens brannrisiko. Prosjektet skal også studere og stimulere til etablering av frivillige lyngbrennerlag for å redusere brannrisiko i lyngheier, samt å teste ut varslingssystem til publikum.

Spre kunnskap

Målet er at kunnskap som utvikles i DYNAMIC skal bidra til å bedre brannsikkerheten. I tillegg er det viktig at kunnskapen om hva som fører til øket brannrisiko når frem til både de som kan bli rammet, de som skal gjøre en innsats, myndighetene som skal legge forholdene til rette for god innsats og forskere internasjonalt som jobber med tilsvarende problemstillinger.

Prosjektet foregår i regi av Norges forskningsråds Brannsikkerhetsprogram. DYNAMIC ledes av Høgskulen på Vestlandet i samarbeid med Møreforsking i Ålesund. Prosjektet har også en rekke nasjonale og internasjonale partnere.

Kilde: Møreforskning

Link til mer informasjon om prosjektet:

http://www.moreforsk.no/om-oss/nyhetsarkiv/marin/vil-forebygge-katastrofebranner/680/3395/

Powered by Labrador CMS