Kunstig intelligens bedrer sikkerheten i tunneler.
Kunstig intelligens bedrer sikkerheten i tunneler.

Tunnelsikkerhet: Hva kan vi forvente i fremtiden?

Det bygges mange og lange tunneler i Norge. Er norske tunneler rustet for det som kommer både når det gjelder trafikkbilde og teknologisk utvikling? På tunnelsikkerhetskonferansen til Norwegian Tunnel Safety Cluster 4. desember får du vite hva som skjer når det gjelder digital utvikling og forskning på sikkerhet i tunneler.

Publisert Sist oppdatert

Tunnelsikkerhetskonferansen 4. desember er et samarbeid mellom Norwegian Tunnel Safety Cluster, RISE Fire Research, Tekna, ITS Norway og Brannfaglig Fellesorganisasjon. Konferansen skal se på hvordan digitalisering kan bidra til å øke sikkerheten og oppmerksomheten i tunneler. Tunneler blir oppgradert og får bedre trafikkstyringssystem som igjen forbedrer sikkerhetsforholdene. I tillegg benyttes kunstig intelligens (AI) og algoritmer, og dette gir nye muligheter for å forbedre sikkerheten i tunneler. Vi får også mer kunnskap som følge av at også flere forskningsprosjekter ser på hva som skjer i en tunnel. For eksempel har SINTEF forsket på hvordan trafikanter oppfører seg under en tunnelbrann.

På denne tunnelkonferansen vil eksperter som jobber med transport, digitale løsninger, infrastruktur og sikkerhetssystemer fortelle om hvilke muligheter som finnes for å bedre sikkerheten i dagens tunneler, og utveksle erfaringer fra prosjekter som er gjennomført. I tillegg vil myndigheter og politikere bli utfordret på de problemstillinger vi står overfor.

- Målet med konferansen er å samle bredden av aktører fra tunneloperatører og eiere, politiske beslutningstakere, brann- og redningstjenester med forskere og tunnelbransjen for å utnytte innovative løsninger og forbedre tunnelsikkerheten, sier Helen Roth som er daglig leder i Norwegian Tunnel Safety Cluster.

For program og påmelding:

https://www.tekna.no/kurs/norwegian-tunnel-safety-conference-2019-38684/Program/?info=83359

Powered by Labrador CMS