Brannrådgiveren må være involvert fra A til Å

Publisert Sist oppdatert

Hvilke tjenester skal brannrådgiveren levere i fremtiden? Dette spør Morten Iversen Berland (COWI) i et debattinnlegg i Bygg.no tidligere i oktober.

Han slår et slag for at brannrådgiverens rolle ikke bare skal være å utarbeide brannstrategien for et byggverk, men også bli mer aktiv under detaljprosjekterings- og byggefasen mot ferdig bygg. Berland begrunner dette nærmere på en lettlest og forståelig måte.

Hugo Haug.
Hugo Haug.

Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO/brennaktuelt.no) stiller seg bak dette, og i møte med samfunnsikkerhetsministeren nylig var feil og mangler under byggefasen påpekt som et vesentlig bidrag til at branner i boliger og næringsbygg får utilsiktede konsekvenser og omfang.

Således blir brannrådgiveren et verktøy for riktig kommunikasjon, styring, utførelse og kvalitetssikring for et vellykket brannsikringsprosjekt.

Brannsikring av et bygg er i seg selv et stort prosjekt. Det er ikke bare bygningsmessig inndeling og branntekniske installasjoner som deteksjon- eller slokkesystemer med flere, men også de organisatoriske og arkitektoniske aspektene. Hvert element har direkte eller indirekte innvirkninger på de andre, og skal på en komplementær måte utgjøre et effektivt brannvern.

For å oppnå dette målet er det viktig å etablere effektiv kommunikasjon mellom de forskjellige aktørene tidlig under detaljprosjekteringen og byggefasen. Formålet må være å bevisstgjøre alle parter om dette samspillet mellom de ulike tiltak som utgjør den totale brannsikkerheten.

Fortolkninger eller avgjørelser tatt av den enkelte aktør alene, uten å konsultere eller kjenne til dette samspillet, er årsak til problemer under ferdigstillelse og i driftsfasen. Videre kan dette føre til svikt i den planlagte brannsikkerheten. Denne typen situasjoner er vanlige og fører ikke bare til forsinkelser i leveransen av bygget og dets dokumentasjon, men også til betydelige merkostnader.

Det er altfor mange eksempler på slike feil, men hva burde vært gjort for å unngå disse?

Inntil våre byggemyndigheter innfører slike krav, slik danskene gjør fra årsskiftet (etter en overgangsordning fra 2018), så må oppdragsgiver/byggherre og deres rådgiver (arkitekt) være sitt ansvar bevisst. Det betyr å kreve at brannrådgiveren, som premissleverandør, er involvert fra A til Å. Dermed danne et godt grunnlag for en god kommunikasjon med myndigheter, entreprenører, forsikringsselskaper, prosjekterende, leverandører og andre interessenter.

Målet er verken å overta en forpliktelse eller bli fritatt fra ansvar, men sikre at hver aktør opptrer med riktig forståelse og utførelse for å redusere brannrisikoen og begrense dens konsekvenser.

Kall det gjerne også en investering i fremtiden, med riktig leveranse og besparte livsykluskostnader.

Powered by Labrador CMS