(foto: Adobe Stock)
(foto: Adobe Stock)

10 millioner til forskning på tryggere boliger for utsatte grupper

Et nytt forskningsprosjekt på Høgskolen på Vestlandet har fått 10 millioner i støtte fra Forskningsrådet. Prosjektet heter Building Design for At Risk Groups - BUILDER, og skal se på hvordan bygninger kan designes for å gjøre det så trygt som mulig for utsatte grupper og bo hjemme. I tillegg skal prosjektet se på brannsikkerhet i bygninger i massivtrekonstruksjoner og på skogbrannmodellering.

Publisert Sist oppdatert

Det er førsteamanuensis på Høgskolen på Vestlandet, Bjarne Christian Hagen som er leder for prosjektet.

- 70 prosent av dem som dør i branner er fra såkalte risikoutsatte grupper. Vi snakker om eldre mennesker eller personer som sliter med rus eller psykiske problemer. Her er det nødvendig å gjøre en jobb for å beskytte dem bedre – ikke minst med tanke på at flere og flere blir dårligere og skal bo hjemme så lenge som mulig. Vi skal se på hvordan vi kan utvikle bygg med tanke på å bedre brannsikkerheten for disse gruppene, sier Hagen.

Prosjektet er delt inn i to deler. Den ene skal ta seg av brannsikkerheten blant utsatte grupper. Den andre skal se på brannsikkerheten i trebygninger som er plassert i utmark eller i nærheten av skogen. Denne delen av prosjektet vil også omfatte bygninger i massivtre, passivhus og se på hvordan nye bygningsmaterialer vil opptre under en brann. Dette vil bli satt i sammenheng med hvordan dette vil påvirke brannsikkerheten til utsatte grupper på sikt.

Utsatte grupper og aktuelle tiltak

For å få frem så mye relevant informasjon som mulig om de utsatte gruppene og brannsikkerhet, så vil prosjektet inkludere intervjuer både med pårørende og ansatte i kommunale etater som jobber med brannsikkerheten til denne gruppen.

- Denne delen av prosjektet vil gi studentene som etter hvert skal inn i arbeidslivet for å designe bygninger, en mye bedre forståelse for hvilke hensyn som må tas og hvilke tiltak som må iverksettes for at brannsikkerheten skal bli bedre for utsatte grupper, sier Bjarne Christian Hagen.

Denne delen av prosjektet vil også se på hvordan alternative tekniske tiltak kan bidra til å bedre brannsikkerheten til denne gruppen. Blant annet vil bruk av gasslokkesystemer som er ganske omstridt når det gjelder bruk i beboelseshus, bli utredet. De brukes blant annet i asylmottak og i enkelte boliger for utsatte grupper i dag. Men før man kan installere slike anlegg i større målestokk i bolighus, er det nødvendig med mer dokumentasjon.

- Også testing av vanntåke og nye deteksjonsløsninger tilpasset utsatte grupper er en del av prosjektet. Det er ikke gitt at dagens løsninger kan brukes av personer som tilhører denne gruppen. Prosjektet vil også se på løsninger for maskinlæring og kunstig intelligens som vil bidra til bedre brannsikkerhet for utsatte grupper, sier Bjarne Christian Hagen.

Brannsikkerhet i trebygninger

Den andre delen skal se på brannsikkerheten i trebygninger som er plassert i utmark eller i nærheten av skogen.

- Disse er sårbare når det oppstår skogbranner. Trenden går i retning av å bygge også høyhus i massivtre, og prosjektet vil se på hvordan dette påvirker brannsikkerheten til utsatte grupper, sier Hagen.

Prosjektet skal også se på brannsikkerheten i alternative bygningsmaterialer, og teste hvordan disse vil oppføre seg i en bygningsbrann.

Også hvordan brann sprer seg i passivhus vil bli tema i prosjektet. I prosjektbeskrivelsen står det at det kan tyde på at tiden til overtenning går raskere i passivhus enn i mer tradisjonelle bygninger. I tillegg kan det også synes som om biobaserte isolasjonsmaterialer fører til ulmebranner. Dette er temaer som prosjektet skal finne ut av.

Prosjektet skal resultere i oppgaver både på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Flere samarbeidspartnere

Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolen på Vestlandet, fagfolk fra byggebransjen, NORSE og Karmøy kommune. Prosjektet har også internasjonale forgreninger til fagmiljø ved Universitet i Lund og Imperial College i London.

Ta diskusjonen på LinkedIn!

Prosjektet tar sikte på å være fullført i 2024.

Powered by Labrador CMS