Egenproduksjon av elektrisitet - en utfordring for brannsikkerheten

Utviklingen i retning av at folk selv produserer den elektrisiteten de skal bruke ved hjelp av solcelleanlegg i eget hus innebærer en del utfordringer når det gjelder brannsikkerhet. Foreløpig har ikke dette bredt om seg, men om ikke så lenge så vil dette være mer vanlig. RISE Fire Research har derfor laget en rapport som ser på noen av brannfarene vi må ta høyde for med en slik utvikling.

Publisert Sist oppdatert

Når man installerer solcelleanlegg for å produsere elektrisitet til eget forbruk, innebærer det en del utfordringer blant annet for den elektriske insfrastrukturen i huset. Mange av komponentene i slike anlegg innebærer fare for brann om de ikke blir installert og montert på en brannsikker måte. Foreløpig er det ikke så mange som har installert slike anlegg i husene sine. Men vi har sett eksempler på at for eksempel IKEA har markedsført løsninger for lagring av egenprodusert elektrisitet fra lokale solcelleanlegg i huset. Så om ikke veldig lenge vil nok slike lokale anlegg være ganske vanlige.

Lite statistisk materiell

Selv om større solcelleinstallasjoner har vært i drift internasjonalt siden 70-tallet, så finnes det ikke noe god statistikk over hvor ofte de har forårsaket branner. RISE-rapporten viser blant annet til USA hvor butikkjeden Walmart har installert 240 anlegg. De har hatt branner i 7 av dem. Den seneste skjedde i 2018.

Systemer med lokal produksjon av elektrisitet til eget bruk ved hjelp av solceller er foreløpig enda mindre utbredt. Dermed er det enda vanskeligere å finne god oversikt over hvor ofte de har bidratt til at det har tatt fyr. Men antall branner kommer til å øke etter hvert som disse installasjonene blir mer vanlige.

For tynt regelverk

At elektrisitet bidrar til rundt halvparten av alle branner i Norge i dag har mye å gjøre med feilinstallasjoner og feil bruk av elektrisk utstyr og feil på elektriske anlegg. I rapporten sier RISE at problemet med disse nye løsningene for egenproduksjon av elektrisitet er at releverket ikke klarer å holde tritt med den teknologiske utviklingen. Dagens regelverk tar ikke høyde for denne type løsninger. I Norge har vi derfor ikke noen spesifikke lovkrav til brann- og elsikkerhet i solcelleinstallasjoner. Det er imidlertid utarbeidet utkast en veiledning til hvordan man kan gjøre slike installasjoner mest mulig brannsikre.

Å installere slike systemer innebærer også at man legger opp til flere brannkilder i huset enn hva man har med en mer tradisjonell elektrisk forsyning. At flere deler av et slikt anlegg skal stå utendørs medfører også flere feilkilder som igjen kan forårsake brann.

Hva bør gjøres?

Rapporten fra RISE peker på at det er solcellesystemer som kommer til å skape størst utfordringer når det gjelder brannsikkerhet om man ikke tar grep nå. I og med at teknikken er ny, så er det nødvendig med mer forskning for å finne ut av hvordan man skal unngå at slike anlegg fører til at det tar fyr. For eksempel bør man kartlegge branner som har oppstått i denne type installasjoner. Man bør også studere branndynamikken i disse installasjonene. Det gjelder både dem som er integrert i bygningsfasadene og dem som er montert på taket. I tillegg bør man studere hvordan lysbuer oppstår, og hvordan man kan unngå at det skjer – eventuelt hvilke tiltak som er nødvendig for å unngå at de forårsaker branner om de likevel skulle oppstå. Man bør også lage et grunnlag for hvordan man installerer et sikkert batterilager, og kvalitetssikring av såkalte second-life batterier som ofte benyttes i slike installasjoner.

Rapporten fra RISE inneholder også noen anbefalinger om hvordan man kan installere slike anlegg mest mulig brannsikkert.

Link til rapport:

https://risefr.no/media/publikasjoner/upload/2019/rise-rapport-2019-109-innovativa-elsystem.pdf

Link til veileder om solceller og brann:

(Utkast fra Solenergiklyngen:

http://solenergiklyngen.no/app/uploads/sites/4/brannveileder-for-solenergianlegg-for-brannvesen.pdf

Powered by Labrador CMS