SINTEF-test av evakuering ut av tunnel ved hjelp av lydsignaler (foto: Thor Nielsen).
SINTEF-test av evakuering ut av tunnel ved hjelp av lydsignaler (foto: Thor Nielsen).

Lydsignaler gir raskere evakuering i tunnelbranner

Forskere på SINTEF har funnet ut at lydsignaler er effektivt for å få folk raskt ut av en tunnel som brenner. Det er viktig å finne frem til gode verktøy som gjør at trafikantene vet hvilken vei de skal evakuere ut. Det er selvbergingsprinsippet som gjelder i en tunnelbrann: Vi må komme oss ut ved egen hjelp, og kan ikke forvente å bli hentet av redningsmannskaper.

Publisert Sist oppdatert

I prosjektet EvacSound ved SINTEF har forskerne testet såkalt ledelyd som signalsystem for evakuering under en tunnelbrann. Det er Veivesenet og selskapet Trafsys som var oppdragsgivere. Trafsys utvikler og leverer intelligente transportsystemer.

– Når brann oppstår vil det fort bli kø, kjøretøy kolliderer med hverandre, kjører i fjellveggen eller blir etterlatt midt i vegbanen. Det gjør det vanskelig for brann og redning å komme til unnsetning. Responstiden for brann og redning kan være opp til 30 minutter i de mest fjerntliggende fjelltunnelene vi har, opplyser Gunnar Jenssen i SINTEF i en pressemelding. Han har jobbet med tunnelsikkerhet i flere ulike sammenhenger.

Fakta om EvacSound:

SINTEF-prosjektet er et ledd i Statens Vegvesens program 0-visjon i norske veitunneler, finansiert av Innovasjon Norge, Trafsys og Vegdirektoratet. Prosjektet skal etter planen være ferdig i september.

Universelt redningssystem

– Målet med prosjektet er å utvikle et språkuavhengig system med universell utforming, og som kan brukes i tillegg til dagens løsninger med skilting og ledelys, forteller SINTEF-forsker Tron Vedul Tronstad, som leder prosjektet i pressemeldingen.

Det er ulikheter mellom hvor godt trafikantene ser og hører. Forskerne har derfor testet ut både visuelle og akustiske ledesystem.

– Ved brannen i Gudvangatunnelen i 2013 der 67 trafikanter ble fanget i røyken var mer enn 60 prosent utenlandske turister og fra mange ulike nasjoner. Skal vi kunne hjelpe også disse er det viktig at de akustiske ledesystemene er språknøytrale. Vi kan ikke spille av samme nødmelding på 15 – 20 ulike språk. Det tar lang tid, og tid er dyrebar når du skal rømme ut fra en tunnelbrann, sier Gunnar Jenssen.

– Responstiden for brann og redning kan være opp til 30 minutter i de mest fjerntliggende fjelltunnelene vi har.

Når det tar fyr i en tunnel, har man ikke særlig lang tid på seg til å komme seg ut. Det er ikke sikkert at man orker å gå mer enn et par minutter før man blir innhentet av røyken. Hvor store muligheter man har til å komme seg unna og ut, har å gjøre med hvor nært man er på brannen, hvor stor den er og om tunnelen er bratt og det flyter bensin. Om det sistnevnte er tilfellet, kan det hende at en kilometer eller mer av tunnelen står i brann.

To tredjedeler fant veien ut

Forsøkene i prosjektet ble gjennomført i en fjellhall under Ladehammeren i Trondheim. 30 personer i forskjellig alder ble utstyrt med tette briller som både hemmet syn og simulerte røyk. Deretter skulle de finne veien ut av tunnelen ved hjelp av lydsignaler. De fikk ingen annen informasjon om hva som skulle skje.

Signal-lyden ble sendt ut av høyttalere som var plassert med 20 meters mellomrom langs hele tunnelen. Det var to ulike lydsignaler som ble testet. Målet var å finne en lyd som gjør at man intuitivt velger å følge den som ledetråd ut av tunnelen. Metoden er at lydsignalet forflytter seg i riktig retning av tunnelåpningen.

– For å gjøre det så realistisk som mulig simulerte vi i tillegg viftestøyen som oppstår når en slik ulykke skjer. Dette testet vi med to ulike støynivå. Disse to nivåene simulerer de to situasjonene som oppstår under en brann. Umiddelbart etter at brannen starter kjøres nemlig ikke viftene. Det er for å redusere oksygentilgangen til brannen. Etter en stund kjøres viftene for fullt for å få røyken ut av tunnelen. Målet med prosjektet er å utvikle et språkuavhengig system med universell utforming, sier Tronstad.

I tillegg måtte forsøkspersonene gjøre samme øvelse, men uten lyd som hjelpemiddel. Alle forsøkspersonene gjennomføre derfor oppgaven fem ganger.

Resultatet fra forsøket var svært positivt: To tredjedeler av dem som forsto at lyden var der for å lede dem ut, gikk riktig vei ut av tunnelen ved hjelp av lydsignalene.

– Vi observerte også en tendens til at de yngste forsøkspersonene, altså de mellom 20 og 30 år, fant veien ut raskere enn de som var fra femti og opp. Dette var som forventet, da vi vet at hørselen svekkes med alderen og at lydsignal derfor kan virke dårligere, sier Tron Vedul Tronstad.

– Dette viser også viktigheten av å ha flere typer ledesignal som skal lede de evakuerende ut at tunnelen.

Skal forbedre lydsignalene

Arbeidet skal videreføres. Trafsys og SINTEF planlegger flere forsøk i et testanlegg i en fjelltunnel ved Åndalsnes. Der skal lydsignalene finpusses slik at det blir enda lettere å forstå at signalene leder ut til tross for både støyen fra ventilasjonen, og den spesielle klangen som er i en tunnel. Forskerne ønsker å finne ut om det er nødvendig med mer informasjon som blant annet lyssignaler for å gjøre evakueringsløsningen optimal.

Et usikkerhetsmoment under evakuering i en tunnelbrann er hvorvidt man blir unngår å følge en person som tar lederrollen under evakueringen, men som går feil vei. Det er vanlig at folk går feil vei under en tunnelbrann fordi røyken blir tettest et godt stykke unna flammene. Dermed vil røyken ligge rett foran tunnelens åpning.

– Tar noen lederrollen, men går i feil retning, kan det få fatale konsekvenser. Å få på plass en universell løsning for evakuering som så mange som mulig forstår, er derfor viktig, sier Tron Vedul Tronstad.

Kilde og mer informasjon:

https://www.sintef.no/siste-nytt/lydsignaler-gir-sikrere-tunnelevakuering/

Powered by Labrador CMS