Brannsikkerhet i veitunneler: Kan man ta i bruk sikkerhetsfilosofi fra olje- og gassindustrien?

Universitetet i Stavanger jobber mye med tunnelsikkerhet. Nå har to forskere ved institusjonen sett på om det er mulig å bedre brannsikkerheten i tunneler ved å ta i bruk filosofi for sikkerhetsstyring som brukes i olje- og gassnæringen.

Publisert

Artikkelen som er publisert på nettstedet sciencedirect.com heter «Inherent Fire Safety Engineering in Complex Road Tunnels – Learning Between Industries in Safety Management», og publiseres også i en spesialutgave av tidsskriftet Safety Science. Forskerne har sammenlignet utformingen av brannsikkerhet og gjeldende regelverk for veitunneler, med iboende designprosesser for sikkerhet som brukes i olje- og gassindustrien. Det står å lese i en omtale av artikkelen på nettsidene til Universitetet i Stavanger.

Innebygd sikkerhet

Forfatterne Morten Sommer og Lene Østrem tar utgangpunkt i en filosofi for sikkerhetsstyring betegnet som "innebygd sikkerhet", og at å ta i bruk denne metoden vil bringe med seg et forbedringspotensial i utforming av sikkerhetstekniske funksjoner i tunneler. Blant annet gjelder dette på områder hvor det kan være stor usikkerhet, for eksempel hvordan en brann utvikler seg, varmeutslipp, stratifisering av toksisitet i brannrøyk og tilgjengelig tid for evakuering ved ulike ventilasjonsstrategier. Forskerne tror at metoder fra olje- og gassindustrien kan bidra til å forbedre brannsikkerheten i veitunneler. En brann i en tunnel har potensiale for å utvikle seg til en storulykke, og derfor må man jobbe for å bedre den innebygde sikkerheten i vegtunneler, mener de to forskerne.

Link til artikkelen og mer informasjon:

https://www.uis.no/nb/iboende-designprosesser-brannsikkerhet-i-komplekse-veitunneler-erfaringsoverforing-innen

Powered by Labrador CMS