Brannsikkerhet i vindturbiner

Innimellom brenner det i vindturbiner, og forskning viser at dette ofte skjer i forbindelse med vedlikehold. Dermed er slike branner en utfordring for personsikkerheten til dem som jobber på vindturbinene. En internasjonal forskergruppe ønsker å se nærmere på brannsikkerheten i vindturbiner, og er i ferd med å få på plass finansiering av et nytt forskningsprosjekt om temaet.

Publisert

Mange steder i verden satses det på vindturbiner. Brannsikkerheten i disse installasjonene har vært et tema for forskerne fra 2016. En forskergruppe fra det Tekniske Universitet i Danmark, RISE og Instituttet for ingeniørstudier ved Imperial College i London ønsker nå å se nærmere på problemstillingen. Det er nettstedet firesafetysearch.com som melder dette.

Det er foreløpig lite tallmateriale å ta utgangspunkt i når det gjelder branner i vindturbiner. Men alvorlige hendelser har skjedd. Blant annet omkom fire personer i brann i forbindelse med arbeid på en vindturbin i Ooltgensplaat i Nederland i 2013.

Et tidligere forskningsprosjekt utført av svenske SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut fant ut at mellom 10-30 % av hendelsene som forårsaket stans i driften av vindturbiner skyldes branner. Dette gjelder både vindturbiner på land og til havs.

Usikre tall

I tillegg til at det er lite tallmateriale tilgjengelig, så er det en del usikkerhet knyttet til de tallene som finnes. Men ifølge tall fra the Caithness Windfarm Information Forum var det internasjonalt snakk om et sted mellom 120 til 160 branner i året i vindturbiner i perioden 2007-2012.

En annen studie av G. Rein som forsker på termisk energi ved the Department of Mechanical Engineering ved Imperial College i London, estimerte at disse tallene trolig kun omfatter 10 % av de faktiske brannene som har skjedd i vindturbiner. Det finnes ingen formelle rutiner eller ordninger hvor man kan rapportere inn branner i vindturbiner. Så mørketallene er trolig store.

En annen statistikk som det vises til i artikkelen er Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV GL) som anslår at det er 0.5 branner per 1000 vindturbiner årlig.

Brannårsaker

Oversikt over brannhendelser innrapportert til forsikringsselskapene viser at branner i vindturbiner ofte starter rett etter at det har blitt utført vedlikehold eller reparasjoner på vindturbinen. I tillegg er flere branner forårsaket av lynnedslag, feil på det elektriske anlegget og antennelse på grunn av for varme overflater. Tallene viser også at halvparten av brannene har oppstått mens personer befinner seg i motorrommet (nacelle) på vindturbinen. De brannene som skjer utgjør derfor en alvorlig utfordring når det gjelder personsikkerhet i forbindelse med arbeid på vindturbiner.

Det er komposittmaterialer og andre brennbare materialer i en vindturbin. I tillegg benyttes det brennbare væsker som olje i de hydrauliske og mekaniske systemene i vindturbinen som kan bidra både til å forårsake en brann og i utviklingen av den.

Brannsikkerhetssystemer

Ulike aktive og passive brannsikkerhetssystemer kan både forhindre brann, og at den sprer seg. Det finnes internasjonal litteratur på hvordan man kan sikre en turbin mot brann ved slike tiltak. Eierne av vindturbiner må sette seg inn i hvilke krav som stilles til slike installasjoner, og lage en plan for å unngå brann og hva man skal gjøre om uhellet likevel skulle være ute. Eierne bør også ta kontakt med lokalt brannvesen, slik at de er godt informert om vindturbinen, og får anledning til å forbedre seg i tilfelle de må ut og slokke.

Videre forskning

Det internasjonale forskningsprosjektet som er på gang vil trolig se på hvordan man kan få samlet inn korrekt informasjon om branner i vindturbiner, hvordan man kan minimere konsekvensene av branner ved hjelp av aktive og passive brannsikringstiltak i turbinene, hvilke designkriterier som er nødvendig for å sikre at aktive og passive brannsikringstiltak skal forhindre brann og om det er mulig å få på plass et regelverk, en normguide eller felles teststandarder som vil bidra til at vindturbiner blir brannsikre.

Kilde og mer informasjon:

https://www.firesafetysearch.com/fire-safety-wind-turbines/?fbclid=IwAR1pqKm0mpr2bhsJOCWfoKFqziGGqyqHOGpTODOn-xvnFMVzg4CNKUECS1c

Ta debatten på sosiale medier:

Powered by Labrador CMS