Ståle Kvarmebakk som er seniortekniker ved RISE Fire Research er i full gang med å bygge opp test-rigg for ulmebranner. Forsøkene skal igang fra høsten av (foto: Ragni Fjellgaard Mikalsen/FRIC/Rise Fire Research).
Ståle Kvarmebakk som er seniortekniker ved RISE Fire Research er i full gang med å bygge opp test-rigg for ulmebranner. Forsøkene skal igang fra høsten av (foto: Ragni Fjellgaard Mikalsen/FRIC/Rise Fire Research).

FRIC: Forbereder tester på ulmebranner

På forskningssenteret FRIC i Trondheim er de i full gang med å forberede tester i et prosjekt om ulmebranner. I den forbindelse har de bygget en middels stor test-rigg for å teste ulike scenarier av ulmebranner. Hvert ulmebrannforsøk vil ta flere uker. For ikke å legge beslag på testhallen til RISE på bekostning av annen testvirksomhet, har forskerne i prosjektet bygget opp sitt eget testhus rett utenfor den store testhallen.

Publisert

Prosjektet med ulmebranner skal finne ut av hvordan slike branner utvikler seg i liten skala sammenlignet med branner i middels skala. Forskerne vet allerede en del om hvordan småskala ulmebranner påvirkes av nedkjøling, men hvordan påvirker nedkjøling ulmebrannforløpet i medium skala? Vil nedkjøling bety det samme for brannutviklingen i en liten haug med brensel, sammenlignet med i en større ansamling brensel? Erfaring fra tidligere forsøk viser at nedkjøling kan slokke små ulmebranner.

For de middels store brannene vil forskerne på FRIC med Ragni Fjellgaard Mikalsen i spissen bruke en kubikkmeter biomasse i form av treprellets som brennstoff.

I test-riggen skal man forske på små og middels ulmebranner (foto: Ragni Fjellgaard Mikalsen/FRIC/RISE Fire Research).
I test-riggen skal man forske på små og middels ulmebranner (foto: Ragni Fjellgaard Mikalsen/FRIC/RISE Fire Research).

Langvarige tester

Ulmebranntestene er et omfattende og langvarig arbeid. Derfor måtte forskerne se seg om etter en egnet plass forsøkene kan utføres over tid uten at det går på bekostning av den andre testaktiviteten til RISE og FRIC.

- Noen av forsøkene kunne vi ha gjennomført i den store testhallen til RISE. Men ulmebrann-forsøk er tidkrevende, og tar lang tid. Ofte flere uker. Det medfører at våre forsøk kunne ha kommet i veien for andre tester i hallen. Derfor har vi bygget oss en egen test-rigg på et område rett utenfor testhallen, sier Ragni Fjellgaard Mikalsen.

Eget testhus

Test-riggen er i størrelsesorden 3 x 2.8 x 3 meter. Den er bygget opp av en tømmerramme med isolasjon i veggene, og gipsbekledning på innerveggene. Den har doble dører som gjør at det blir mulig å transportere den store brenselscontaineren inn ved hjelp av en truck.

Selve brenselscontaineren med biomasse er en stålsylinder med en diameter på 1,1 meter og som er 1,5 meter høy. Den vil både delvis og helt bli fylt opp med biomasse i forsøkene.

Brenselscontaineren som skal inn i test-riggen (foto: Ragni Fjellgaard Mikalsen/FRIC/RISE Fire Research).
Brenselscontaineren som skal inn i test-riggen (foto: Ragni Fjellgaard Mikalsen/FRIC/RISE Fire Research).

- Testoppstart er planlagt til høsten 2020, hvor planen er å kjøre noen demoforsøk for å bli kjent med testoppsettet. I 2021 vil det utføres en større serie tester i mellomskala, sier Ragni Fjellgaard Mikalsen.

Mer informasjon:

https://fric.no/forside

Her kan du følge prosjektet:

https://www.researchgate.net/project/FRIC-P22-Smouldering-effects-of-cooling

Powered by Labrador CMS