Kampanjefilmen fra 2019. Foto: Applaus Film og TV.

Har kampanje om selvredning i tunnelbranner nådd frem?

I flere større tunnelbranner har det nesten gått galt. Derfor har vegmyndighetene fått beskjed om å styrke informasjonen til trafikantene om at det er selvredningsprinsippet som gjelder om man kommer ut for en tunnelbrann. I 2019 lanserte derfor Vegdirektoratet en informasjonskampanje som heter «Sikker adferd ved hendelser i tunnel». Nå skal det evalueres om folk har fått med seg dette budskapet.

Publisert

Det er stipendiat Tonja Knapstad ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) og Universitetet i Stavanger (UiS) som har fått oppdraget med å finne ut om kampanjen har hatt de ønskede effekter.

Kampanjen hadde både som målsetning å gjøre prinsippet om selvredning bedre kjent blant trafikanter som ferdes i norske tunneler, og de skulle gi konkrete råd om hvordan man skal opptre om man kommer ut for hendelser som blant annet brann i en tunnel.

Selvredningsprinsippet:

Trafikantene har selv ansvaret for å komme seg ut av en tunnel som brenner. Man kan ikke forvente å få hjelp fra brannvesenet eller andre nødetater.

Kampanjen besto av en film- og animasjonsserie som i hovedsak var rettet mot ungdom i aldersgruppen 16-24 år, og som ble publisert gjennom sosiale medier som Snapchat, Instagram og YouTube. For de mer voksne trafikantene ble kampanjefilmene tilrettelagt for Facebook. De ligger også på Vegvesenets nettside.

Budskapet i kampanjen var at man skulle handle, og ikke vente på hjelp. Det vil si at man må redde seg selv ut. I tillegg ble det fokusert på hvem man skal ringe når man kommer ut for en brann i en tunnel. Også viktigheten av å høre på radio, og ikke kjøre inn i tunnelen hvis det er rødt lys.

Læring gjennom kampanjer

Ikke bare skal forskningsprosjektet se om budskapet i informasjonskampanjen har nådd frem til trafikantene. Prosjektet skal også danne grunnlaget for en toårig case-studie som heter «Læring gjennom kampanjer». Overordnet problemstillingen er hva de grunnleggende forutsetningene for å lære på individnivå er, når læringen handler om å mestre situasjoner som man sjelden eller aldri opplever.

- Problemstillingen søker etter utdypende kunnskap om forhold rundt læring som har betydning for utvikling av kunnskap og kompetanse om hensiktsmessig atferd i kritiske situasjoner, sier Tonja Knapstad på nettsidene til Universitetet i Stavanger.

Deler av studien gjennomføres i samarbeid mellom UiS, HVL og SINTEF, og den vil være en del av Tonja Knapstads doktorgradsprosjekt i Kapasitetsløft for Tunnelsikkerhet. Knapstad har allerede testet målbare effekter av informasjonskampanjen gjennom et eksperiment med bruk av VR-kjøresimulator. Dette har skjedd i samarbeid med SINTEF i Trondheim.

- Her blir deltakerne testet i alle temaene som kampanjefilmene bygger på gjennom en 3D VR-modell av Rogfast, sier hun.

Eksperimentet gjennomføres med en testgruppe og en kontrollgruppe. Begge gruppene består av 40 deltakere. Testgruppen fikk kampanjefilmene tilsendt for gjennomsyn i forkant av eksperimentet. Kontrollgruppen ble testet før lanseringen av kampanjen for å sikre at de ikke fikk informasjon gjennom kampanjefilmene.

Prosjektet vil bruke flere ulike metodiske tilnærminger for å finne ut av de mer langvarige læringseffektene av informasjonskampanjen. Blant annet vil deltakerne fra VR-eksperimentet bli fulgt opp gjennom telefonintervjuer.

Kilde og mer informasjon:

https://www.uis.no/article.php?articleID=141498&categoryID=27337

Powered by Labrador CMS