Foto: Rambøll.
Foto: Rambøll.

Studie om brannsimuleringer gjør det lettere å bygge brannsikkert

En masteroppgave fra Høgskolen på Vestlandet har funnet en ny metode som bidrar til å gjøre kompliserte og omfattende simuleringer av brannsikkerhet på en mye enklere måte. Dermed slipper man unna med færre simuleringer, og man får flere estimater av resultater på kortere tid enn tidligere.

Publisert

Det er Steffen Oliver Sæle som har skrevet masteroppgaven, og han er ansatt i Rambøll. Rambøll bruker løsningen hans, og den har også vakt internasjonal oppsikt.

- Datasimuleringsprogrammene brukes gjerne i forbindelse med brannsikkerhetsdesign av bygninger. Det kan for eksempel påvirke valg av materialer og byggverkets utforming, sier Steffen Oliver Sæle.

Simuleringsprogrammene viser dynamikken i en brannutvikling og spredning av røyk og giftige gasser. Men datasimuleringer kan også være problematisk i og med at de tar lang tid, og må gjennomføres i flere runder.

- Blant annet må modellene utføre milliarder av beregninger for å fange opp turbulens, stråling og forbrenningsfysikk som vil påvirke en brannutvikling, sier Sæle.

- Ett enkelt brannforløp kan derfor ta flere uker for en kraftig datamaskin å beregne, noe som er problematisk når mange ulike brannscenarioer bør undersøkes. Jeg har funnet en metode hvor man kan beregne konsekvensene av et enormt antall simuleringer, basert på data fra kun én simulering, sier han.

Korrelasjon mellom inndata og utdata

Hans metode korrelerer simuleringsinndata for brenselsparametre med simuleringsutdata for massekvantiteter. Slik kan korrelasjonene benyttes til å estimere en simulerings massekvantitetsutdata basert på massekvantitetsutdata av en annen simulering. Dersom denne prosedyren gir fornuftige estimat, så kan tidsbruken og kostandene av simuleringsanalyser reduseres.

At man kan undersøke flere scenarier gjør at man får et bredere og bedre grunnlag for å konkludere hvordan brannsikkerheten i bygget vil bli. Dette gjør at prosjekteringsfasen går raskere, og dermed sparer man tid og energi i prosjekteringsfasen.

- Dermed kan man vurdere mange flere potensielle konsekvenser som påvirker for eksempel sikt i rømningsveier eller giftigheten av røyk i en bygningsbrann, sier Steffen Oliver Sæle.

Dette betyr at bygget til slutt blir mer brannsikkert.

Internasjonal interesse

Steffen Oliver Sæle opplever interesse for løsningen sin også internasjonalt. Blant annet skal han delta på den internasjonale konferansen «Wood and Fire Safety» i Slovakia til våren.

Andre bruksområder

Ettersom metoden hans tar utgangspunkt i kjente massekonserveringsprinsipper, kan den også benyttes på andre fagområder enn brannsikkerhet. For eksempel er det mulig å bruke den på design av vindturbiner, rørsystemer og fly.

Ta diskusjonen på LinkedIn!

Powered by Labrador CMS