DiBK avdekket avvik på brannhemmende trekledning

På mandag skrev vi at det var avdekket at royalbehandlet fasadebekledning ikke tilfredsstilte brannkravene i standarden som den skal. Det var tilsynet til Direktoratet for byggkvalitet som hadde avdekket dette, og i går kveld ble rapporten lagt frem. En produsent har stanset markedsføring og omsetning av royalbehandlet trekledning med brannhemmende overflatebehandling etter dette tilsynet.

Publisert Sist oppdatert

DiBK skriver i en nyhetsmelding på nettsidene sine at brannhemmende trekledning er behandlet med et middel, for eksempel lakk, maling eller impregnering, som skal gjøre at trekledningen har bedre brannegenskaper. I tilsynet ble seks produkter fra fem leverandører testet av Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI).

MøreRoyal brannmalt med ES/VFR trukket fra markedet

DiBK skriver at testen av MøreRoyal brannmalt med ES/VFR fra Talgø MøreTre AS viste at produktet hadde dårligere brannegenskaper enn oppgitt i produktdokumentasjonen.

– Talgø MøreTre AS har som følge av testresultatet valgt å stanse markedsføring, omsetning og bruk av sin royalbehandlede trekledning med brannhemmende overflatebehandling. Direktoratet har avsluttet tilsynet fordi det ikke var nødvendig å gjennomføre vedtak om omsetningsstans. Vi vil eventuelt følge opp med et nytt tilsyn dersom det blir behov for det, sier Hilde Balke, senioringeniør i Direktoratet for byggkvalitet.

Feil i produktdokumentasjon av royalbehandlet trekledning

DiBK skriver videre at som følge av tilsynet ble direktoratet oppmerksom på at produsenter av royalbehandlet trekledning (uten brannhemmende middel) deklarerte sine produkter feil. Produktene ble deklarert i system 4, og med klasse D-s3,d0 for egenskap ved brannpåvirkning, uten testing. Produktene skal være i system 3, og skal testes av prøvningslaboratorium.

Direktoratet for byggkvalitet har derfor oppfordret bransjeorganisasjonen Treindustrien om å informere produsentene om at de har deklarert royalbehandlet og annen type behandlet trekledning feil, og at produktene må testes for å vise at de minst oppfyller klasse D-s3,d0 for egenskap ved brannpåvirkning.

– Direktoratet er i dialog med bransjen og er kjent med at produsentene nå har endret produktdokumentasjonen, og tester royalbehandlet kledning. Vi følger saken og kan på et senere tidspunkt vurdere å gjennomføre tilsyn med royalbehandlet kledning, sier Hilde Balke.

Fire produkter besto testingen

Det var fire produkter som besto DBIs testing av de brannhemmende trekledningene. Det vil si at produktene hadde samme eller bedre klasse for egenskaper ved brannpåvirkning enn den klassen som var oppgitt i ytelseserklæringen for produktene.

Følgende produkter bestod testen:

  • Alvdal Skurlag AS, 2 Produkter: Teknos FR Facade option 1 og 3, Trekledning brannmalt med Teknosafe 2407 FR
  • Sandermoen AS, Produkt: Preventor Anti Fire
  • Inntre AS, Produkt: Teknos FR Facade brannmalt med Teknosafe 2407 FR

To av produktene bestod ikke testen. Det ene er Thermo-D Fyr fra Bare 3 AS. I henhold til DiBK mener Bare 3 AS at det er benyttet feil råvare, og har opplyst at de skal gjennomføre en ny test. Vurderingen av dette produktet er ikke ferdig.

Det andre produktet, MøreRoyal brannmalt med ES/VFR fra Talgø MøreTre AS, er trukket fra markedet som følge av tilsynet. Resultatet fra testingen viste at dette produktet oppnådde klasse E eller dårligere.

Riktig montering viktig for god brannsikkerhet

DiBK skriver at resultatene fra tilsynet viser at det var viktig å ha tilsyn med brannhemmende trekledning og utføre testing. Flere av produktene måtte testes flere ganger. Feil montering var en årsak som ble oppgitt. Det er derfor svært viktig at monteringsanvisningen til produsenten følges nøye.

– Markedet for denne type produkter er i utvikling, og det kommer stadig nye produkter. Det er derfor viktig at kundene kan stole på at produsentene oppgir korrekte egenskaper for produktene, sier Hilde Balke.

Usikkert hvor lenge trekledningen er brannhemmende

DiBK skriver videre at produktstandarden som gjelder for brannhemmende trekledning ikke stiller krav til dokumentasjon av bestandighet, altså hvor lang tid det tar før effekten av det brannhemmende middelet i trekledningen blir redusert.

– I vårt tilsyn har vi derfor ikke kunnet etterspørre dokumentasjon på bestandighet. Direktoratet oppfordrer derfor produsenter av brannhemmende trekledning til å teste bestandigheten for sine produkter. Forbrukere bør også etterspørre tester på bestandighet, sier Hilde Balke.

Se tilsynsrapport og testrapport:

https://dibk.no/byggevarer/krav-til-byggevarer/tilsyn-med-byggevarer/tilsyn-med-brannhemmende-trekledning-avdekket-avvik/

Powered by Labrador CMS