Branningeniørutdanningen i Haugesund sliter med rekruttering av studenter.
Branningeniørutdanningen i Haugesund sliter med rekruttering av studenter.

Bekymret for rekruttering av branningeniører

De siste årene har antall studenter som søker seg til branningeniørstudiet i Haugesund gått nedover. Dette bekymrer ledelsen ved instituttet. De nærmer seg nå er kritisk grense for hvorvidt studiet har en fremtid om ikke søkertallet tar seg opp.

Publisert Sist oppdatert

- Situasjonen er alvorlig. Vi har krav om at vi minst skal ha 30 studenter registrert, og skal uteksaminere 20 hvert år. Vi er ikke der nå, og det bekymrer oss, sier Fredrik Hemmingsson som er assisterende instituttleder for Institutt for Sikkerhet, Kjemi og Bioingeniørfag ved Fakultet for Ingeniør- og Naturvitskap på Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Han forstår ikke hvorfor det er dårlig med tilfang på branningeniørstudenter.

- Vi har et sterkt fagmiljø. Branningeniørene er attraktive for næringslivet, og får seg gode jobber etter endt utdannelse, sier han.

Branningeniørstudiet i Haugesund startet opp i 1993. Rundt 600 branningeniører et utdannet ved Høgskolen.

- Det er mulig vi drukner i HVL-systemet eller at vi ikke har vært flinke nok til å markedsføre oss utad. Vi må få ut budskapet om at å studiet både er nyttig, og gir gode og trygge jobber, sier Fredrik Hemmingsson.

Det er heller ikke så mange andre steder i verden man kan utdanne seg til branningeniør.

- Det er flere universiteter i USA som tilbyr denne utdanningen. I tillegg er det mulig å ta den i Lund og Luleå i Sverige, og man kan ta master i Melbourne i Australia. Men vi er et av kun tre studiesteder i verden som tilbyr både bachelorgrad og mastergrad ved samme institutt. Det er ikke så vanlig, sier Fredrik Hemmingsson.

Hvis utdanningen i Haugesund forsvinner, blir det dermed langt å reise for dem som vil utdanne seg til branningeniør i fremtiden.

- I Norge har vi også lagt vekt på å tilpasse studiet til de arbeidsoppgavene studentene vil få når de er ferdig utdannet. Blant annet har vi høyt fokus på brannprosjektering. Andre studiesteder har ikke tilsvarende pensum som oss på dette området, sier Fredrik Hemmingsson.

Mange på master

Masterstudiet til branningeniørutdanningen er populært. For øyeblikket er det 23 masterstudenter både fra Norge og internasjonalt. Noen kommer rett fra bachelorutdanningen, mens andre tar det på deltid ved siden av full jobb.

- Vi har også laget et Bridging Course på masterstudiet. Det er et masterstudium hvor man kan kombinere brannfaget med for eksempel byggfag, elektro, arkitektur og andre fagretninger innenfor ingeniørfaget som det er naturlig å kombinere med brannfaget. Det ser vi har vært populært. Nå har vi mange masterstudenter som i utgangpunktet er utdannet innenfor andre studieretninger, men som spesialiserer seg innenfor brann. Dette ser vi er veldig attraktivt for næringslivet, sier Hemmingsson.

Fredrik Hemmingsson.
Fredrik Hemmingsson.

Drahjelp fra næringslivet

Branningeniørstudiet i Haugesund er i tett kontakt med næringslivet som drar nytte av alle som utdannes derfra årlig. Derfor jobber instituttet med å komme frem til ordninger som kan snu utviklingen med fallende søkermasse. Blant annet er de involvert i store forskningsprosjekter som også har forgreninger internasjonalt til blant annet Storbritannia. To stipendiater er lyst ut, og forhåpentligvis blir det flere etter hvert.

Instituttet jobber også på flere andre felt med å gjøre studiet mer attraktivt.

- Vi holder blant annet på med å opprette et eget fond for brannforskning som delvis skal være finansiert av næringslivet. Blant annet har vi for få dr.-gradsingeniører innenfor brannfaget, og heller ikke mange professorstillinger. Å øke dette vil være med på å gjøre studiet mer attraktivt enn det er i dag, sier Fredrik Hemmingsson.

Instituttet har også åpne kanaler mot de andre utdannelsesinstitusjonene som utdanner branningeniører blant annet i Sverige.

- Vi har årlige samarbeidsmøter med branningeniørinstituttene i Lund og Luleå i Sverige. Neste år skal vi i Norge være vertskap. Også Sverige sliter med rekrutteringen til branningeniørstudiet. Så her har vi felles utfordringer, sier Fredrik Hemmingsson.

- Har det vært snakk om at å flytte studiet til et større studiested kunne bidratt til å øke rekrutteringen av studenter?

- Dette har vært diskutert. Men siden studentantallet er lavt og studiet spesialisert, og det krever branntekniske laboratorier og lignende, så er det ingen andre institusjoner som har ønsket å levere dette. Det hadde kanskje vært lettere å rekruttere flere studenter til bachelorstudiet om studiet lå i en større by. Kanskje ville dette også bidratt til at flere tok Bridging Course, og hadde begynt på masteren i brannsikkerhet. Men det er et kostnadsdrivende program, og andre høyskoler og universiteter ønsker ikke å starte opp denne typen utdanning. Også andre ingeniørutdanninger sliter med rekruttering. Dette er ikke spesielt for Haugesund, sier Fredrik Hemmingsson.

BFO er på sosiale medier. Link i bildet.
BFO er på sosiale medier. Link i bildet.
Powered by Labrador CMS