NEK 700: Nye brannkrav til kabler

Standard-serien NEK 700 – Informasjonsteknologi tar for seg krav til ekom-installasjoner, og brukes i forbindelse med prosjektering og installering av kabling for kommunikasjon. Nå er den kommet i ny versjon som inneholder en del nyheter. Blant annet er det nå krav til brannegenskaper på de kablene som skal brukes i slike systemer.

Publisert

Den nye utgaven av NEK 700-serien har gjennomgått en omfattende revisjon. I tillegg til endringer i teksten, så er det tatt inn flere nye kapitler, skriver magasinet Sinus som gis ut av Otra Norge. Blant annet gjelder dette NEK 703 – Anlegg og infrastruktur i datasentre hvor det er kommet inn mange nye deler.

Krav til brannegenskaper for kabler

For eksempel har det kommet inn brannkrav til kabler som skal brukes i ekom-installasjoner.

- Utviklingen innenfor ekom skjer raskt og arbeidet med en ny utgave av NEK 700 har derfor medført en rekke nye krav. Siden forrige utgave har for eksempel CPR-byggevareordningen gjort at krav om brannegenskaper nå også gjelder for ekom-kabler. Dette har det blitt tatt høyde for i de oppdaterte standardene, sier Christer Varan som er fagsjef ekom i NEK til magasinet Sinus.

Magasinet Sinus skriver at Power over Ethernet (PoE) eller fjernmating blir stadig mer aktuelt. Den nye utgaven av NEK 700 har derfor et kapitel hvor dette blir tatt hensyn til når det gjelder temperaturstigning, redusert ytelse, effekt, forleggingsmåter og antall kabler.

- Vi ser stadig mer bruk av Power over Ethernet og spesielt innenfor trådløse aksesspunkter, IoT og fjernstyring er denne teknologien nyttig. PoE for belysningsløsninger blir også mer og mer vanlig med nye smarte bygg. Tiden er derfor moden for å gi PoE mer plass i NEK 700, sier Varan til Sinus.

Andre endringer

- Sentrale endringer vi ser nå er blant annet nye krav til jording, nye kategorier for telekomkabel og redusert maksimal høyde for kabelsenger. NEK 702 har også fått ett helt nytt kapitel for krav i boliger. Videre har også enkelte krav som oppfattes som overflødig blitt fjernet. Det blir for eksempel ikke lenger et krav om to datauttak ved hver kontorplass, sier Christer Varan til Sinus.

Myndighetene viser til NEK 700-serien når det gjelder planlegging og bygging av funksjonelle kablingsinstallasjoner i alle typer bygg. Bransjen bør derfor benytte seg av denne serien for å sikre at minimumskravet til kvalitet oppfylles i alle deler av infrastrukturen for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer.

NEK 700:2020 Informasjonsteknologi er en serie bestående av 3 bøker:

• NEK 701:2020 Felles kablingssystemer

• NEK 702:2020 Installasjon av kabling

• NEK 703:2020 Anlegg og infrastruktur i datasentre

Kilde og mer informasjon:

https://sinus.otra.no/nek-700-med-omfattende-endringer/

Powered by Labrador CMS