«Brannkum-saken»: Kommunens policy blir stående

Etter at Asker kommune fikk svaret fra Direktoratet for byggkvalitet blir kommunens policy om at det skal være 100 meter fra eksisterende brannkum til boligen stående.

Publisert Sist oppdatert

I brevet sitt presiserte DiBK at det er ansvarlig prosjekterende som har ansvaret for å avklare behov for slokkevann i byggesaker med brannvesenet. I og med at brannvesenet i Asker og Bærum siden 2006 har hatt en lokal bestemmelse om at det ikke skal være lenger enn 100 meter fra eksisterende brannkum og frem til boligen i tettbebygd strøk, så må nye byggeprosjekter hvor det er mer enn 100 meter fra kummen bekoste ny brannkum.

- 100-meteren og bruk av tankvogn er det brannvesenet som bestemmer, og det skal inngå som grunnlag for prosjektering. Er ikke preakseptert løsning innenfor den avstanden som brannvesenet setter, så må det prosjekteres i tiltaksklasse 2 eller 3, og eventuelt med uavhengig kontroll, sier Malvin Bjorøy som er virksomhetsleder byggesak i Asker kommune.

Denne bestemmelsen gjelder for småhusbebyggelse i Asker kommune. Kommunen skriver på sine nettsider at områder som ikke er tettbygd eller planlagt fortettet, kan brannslokking basere seg på brannvesenet tankbil. Men det er altså brannvesenet som skal ha det avgjørende ordet.

Kommunen skriver videre at skal man bygge hus langt unna en eksisterende kum, så skal ansvarlig søker innhente opplysninger om vannmengde, vanntrykk fra kommunens vann- og avløpsavdeling. I tillegg skal brannvesenet uttale seg om blant annet om beredskap og utrykningstid. I utgangspunktet skal en slik analyse utføres av foretak med ansvarsrett i tiltaksklasse 3, og det skal også utføres uavhengig kontroll i samme tiltaksklasse.

Link til Asker kommune:

https://www.asker.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/byggesaker/brannkum/

Powered by Labrador CMS